OŻARÓW MAZOWIECKI

Pamiętamy!

W dniach 26–27 października dzieci oraz młodzież szkolna wraz z  przedstawicielami samorządu lokalnego dekorowali kwiatami groby na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie i Pilaszkowie oraz miejsca pamięci na terenie gminy.

Po raz trzeci w ten sposób została uczczona pamięć wszystkich poległych w czasie wojny. Ten sposób oddania hołdu bohaterom staje się z roku na rok „żywą lekcją historii” oraz gminną tradycją.

Cmentarz wojenny w Ołtarzewie – powstał w 1940 roku, pochowanych zostało na nim prawie tysiąc oficerów i żołnierzy poległych w bitwie pod Ożarowem i Ołtarzewem w dniach 12 i 13 września 1939. Cmentarz zaprojektowany został przez architekta Zygmunta Hellwiga. Wytyczony został na planie krzyża i w centralnym punkcie umieszczono 12-metrowy brzozowy krzyż. Krzyże na grobach żołnierzy były również brzozowe, które z czasem zostały zastąpione krzyżami betonowymi.

Cmentarz wojenny w Pilaszkowie – znajduje się na nim kilkanaście mogił stanowiących miejsca pochówku prawie trzystu polskich żołnierzy 3. i 4. Pułku Piechoty Legionów Wojska Polskiego zabitych w trakcie walk rejonie Święcic, Pilaszkowa i Witek 12–13 września 1939 roku. Poległych pochowano we wspólnej mogile na terenie parku pracownicy majątku pilaszkowskiego, z kolei latem 1940 roku Rada Główna Opiekuńcza dokonała ekshumacji i ponownego pochówku ponad 240 żołnierzy w obecnym miejscu – udało się wówczas zidentyfikować ponad 40 poległych.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

MS 19/2022, 10 listopada 2022