OŻARÓW MAZOWIECKI

Kolejny etap przebudowy stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim 2022/2023

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim pasażerowie, po korekcie rozkładu jazdy, od 6 listopada 2022 r. korzystają z nowego peronu. Przygotowano nową wiatę. Zakończył się pierwszy etap opóźnionej aż o trzy lata przebudowy tej stacji.

Prace wystartowały w marcu 2022 roku. Po przebudowie będą tu dwa nowe wyspowe perony. Od 6 listopada br. pasażerowie korzystają z pierwszego przebudowywanego peronu od strony ulicy Żeromskiego. Przygotowana jest długa, ok. 170-metrowa wiata, nawiązująca formą i kształtem do pierwotnego obiektu. Wykonawca przygotował nowy tor. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Dojście do peronów

Jak zapowiada PKP PLK, w listopadzie prace będą widoczne od strony budynku dworca. Budowane będzie przejście podziemne i demontowana kładka nad torami (to już jej ostatnie dni). Dojście do peronów zapewnione będzie od strony dworca przez zamknięte tory oraz od strony ul. Żeromskiego przez przejazd kolejowo-drogowy. Niestety na obecną chwilę nie ma możliwości przejścia bezpośrednio przez tory na peron od południowej strony miasta.

Prowadzone są rozmowy z wykonawcą, aby usprawnić dojście do peronów, jednakże priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów.
Organizacja ruchu pociągów w kierunku Sochaczewa i Warszawy została przygotowana we współpracy z przewoźnikami. Przyjęte rozwiązanie umożliwi przewozy i realizację prac modernizacyjnych.

Komunikacja zastępcza

W zastępstwie za niektóre pociągi została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegóły dostępne są u przewoźników i na stronie portalpasażera.pl.

Zakończenie inwestycji

Projekt o wartości blisko 120 mln zł netto pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa–Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziane jest w 2023 roku – informuje PKP PLK.

Niedawno zapowiadano, że pierwszy etap zakończy się w III kwartale 2022, ale wszystkie prace – w połowie 2023 roku. Start inwestycji opóźnił się aż o trzy lata – pierwotnie podpisana w 2017 roku umowa przewidywała zakończenie prac w 2020 roku.

Korzyści

Przebudowa stacji usprawni dojazdy zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Kutna.

Miejmy nadzieję, że po zakończeniu tej inwestycji, która niewątpliwie powoduje pewne uciążliwości dla korzystających z kolei mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego, będzie więcej połączeń do Warszawy, a do naszego miasta dzięki torom odstawczym, jaki i dwóm peronom, zawita kolej SKM.

Mariusz Latek

MS 20/2022, 24 listopada 2022