OŻARÓW MAZOWIECKI

Pomoc dla Ukrainy – podsumowanie

Od dnia wybuchu wojny w Ukrainie Gmina Ożarów Mazowiecki aktywnie i z pełnym zaangażowaniem włączyła się w szeroko rozumianą akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy. Każdego dnia, poświęcając swój własny czas, wielu naszych mieszkańców pomagało potrzebującym czy to jako wolontariusze, czy w postaci instytucjonalnej.

Za nami okres najbardziej intensywnej pomocy. Przez ponad 7 miesięcy Hala widowiskowo-sportowa w Kręczkach była domem dla uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. To prawie 9000 tzw. osobodni udzielonego realnego wsparcia potrzebującym.

Bywały dni, w których jednocześnie w Hali przebywało ok. 70 uchodźców. Wszyscy mieli zapewniony nie tylko dach nad głową, ale też pełne wyżywienie, środki czystości, w razie potrzeby odzież i leki, transport, pomoc tłumacza i psychologa. 17 i 18 października 2022 r. ostatnie osoby przebywające w Hali zostały zakwaterowane w nowo powstałym Pallotyńskim Centrum „Przyszłość dla Ukrainy” w Ołtarzewie, gdzie znalazły bezpieczne schronienie. Hala widowiskowo-sportowa ponownie została udostępniona mieszkańcom jako obiekt sportowy.

Od pierwszych dni wojny w siedzibie OSP w Ożarowie Mazowieckim zbieraliśmy leki i środki medyczne przeznaczone dla walczących, ubrania i odzież dla potrzebujących, a w Hali w Kręczkach żywność o przedłużonym terminie ważności, środki czystości, chemię gospodarczą i środki dla małych dzieci (pieluchy, mleko, itp.). Pomoc w tym zakresie oferowali nasi mieszkańcy, ale też firmy działające na naszym terenie.

W szkołach podstawowych utworzyliśmy oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z Ukrainy, a także miejsca w przedszkolach. Dzieciom z Ukrainy zapewniliśmy naukę języka polskiego i pozostałych przedmiotów, umożliwiając im stopniowe wdrażanie się w system polskiej edukacji. Łącznie z oferty edukacyjnej skorzystało lub korzysta nadal ponad 500 uczniów.

Prawie 1600 uchodźców z Ukrainy otrzymało numer PESEL w Referacie Spraw Obywatelskich.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił jednorazowe świadczenie pieniężne dla ponad 2400 uchodźców z Ukrainy, natomiast z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za ponad 2200 uchodźców z Ukrainy.

We współpracy ze szkołą językową zorganizowano kurs języka polskiego dla ponad 20 uchodźców z Ukrainy.

Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w pomoc: Mieszkańcom, Wolontariuszom, Radnym Rady Miejskiej, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych, Strażnikom Miejskim, Strażakom Gminnym, przedstawicielom biznesu i organizacji społecznych oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali wspólne działania pomocowe.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

MS 20/2022, 24 listopada 2022