OŻARÓW MAZOWIECKI

Dotacje dla Gminy Ożarów Mazowiecki ze środków Województwa Mazowieckiego

200 tys. zł na wyposażenie świetlicy w Macierzyszu, 100 tys. zł na nowy wóz strażacki, 40 tys. zł na remont strażnicy, 200 tys. zł na zakup zamiatarki ulicznej, 200 tys. zł na nasadzenia zieleni oraz 30 tys. zł dla sołectw Duchnice i Gołaszew – to zadania, na które udało się pozyskać dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

14 marca br. w Domu Kultury w Starych Babicach odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Nasza Gmina otrzymała łącznie 770 tys. zł na realizację siedmiu przedsięwzięć.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 200 tys. zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na zadanie pn. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Macierzysz w Gminie Ożarów Mazowiecki”. Pozyskane dofinansowanie, poza montażem instalacji OZE, zostanie przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia (meble biurowe, szafy, regały), zakup wyposażenia do łazienek, strefy kuchenno-gastronomicznej oraz sali głównej. Jest to kolejne wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na świetlice. W ubiegłym roku z tożsamego wsparcia Gmina otrzymała 150 tys. zł na jej budowę. W 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie ponad 120 tys. zł w ramach operacji pn. „Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki” z przeznaczeniem m.in. na zakup sceny wraz z oświetleniem i zestawem nagłośnienia do sali głównej, montaż klimatyzacji, zakup stołów do tenisa stołowego i do gry w piłkarzyki, zakup i wyposażenie strefy gastronomicznej oraz strefy bibliotecznej m.in. w sprzęt komputerowy. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kolejna podpisana umowa dotyczy wsparcia finansowego w wysokości 100 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim w ramach zadania ,,OSP–2024” na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Doposażenie OSP wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, szczególnie w zakresie zakupu pojazdów ratowniczych, sprzętu ratownictwa technicznego czy umundurowania, które dość szybko się zużywa i z powodu trudnych warunków akcji ratowniczych może ulec zniszczeniu. Pozyskane wsparcie finansowe to kolejny zastrzyk finansowy dla gminnych druhów.

W ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2024” podpisano umowę o udzieleniu dotacji na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach. W ramach zadania, na które pozyskano 40 tys. zł, zostanie przeprowadzona kontynuacja działań termomodernizacyjnych z lat ubiegłych, polegającą na ociepleniu kolejnych dwóch ścian zewnętrznych budynku strażnicy. Zaplanowane prace zapewnią odpowiednie warunki wewnątrz wszystkich pomieszczeń, w szczególności pomieszczeń garażowych, w których przechowywany sprzęt ma największą wartość oraz poprawi estetykę obiektu.

Przedstawiciele Gminy podpisali również umowę o dotację w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowej wielofunkcyjnej maszyny komunalnej tzw. zamiatarki ulicznej, która będzie intensywnie i na mokro czyściła ulice gminy, a tym samym usunie opadające pyły zawieszone. Pojazd będzie służył do całorocznej obsługi terenów zewnętrznych – zamiatania na mokro ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz skwerów i placów.

Kolejna podpisana umowa dotyczy wsparcia finansowego w wysokości 200 tys. zł udzielonego na realizację zadania pn. ,,Nasadzenia zieleni w Gminie Ożarów Mazowiecki” w ramach programu ,,Mazowsze dla klimatu 2024”. Dzięki pozyskanej dotacji teren naszej gminy wzbogaci się o kolejne nowe nasadzenia m.in. lipy, klony, śliwy ozdobne, katalpy, kolumnowe graby, jodły, świerki, tawuły, hortensje i róże ozdobne. W sumie zaplanowano zakup około 180 drzew i 700 m2 krzewów wraz z usługą ich sadzenia na terenie miejskim i wiejskim. Realizacja nie tylko wizualnie wzbogaci krajobraz, ale przede wszystkim wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza, powodując usuwanie dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń z powietrza.

W ramach programu wsparcia ,,Mazowsze dla sołectw 2024” przedstawiciele gminy podpisali umowy na rzecz dwóch miejscowości.

Sołectwo Duchnice otrzymało 15 tys. zł na zakup drzew wraz z usługą ich sadzenia oraz pracami towarzyszącymi. Dzięki inicjatywie mieszkańców, na jego terenie od kilku lat część środków z funduszu sołeckiego jest przeznaczana na wykonanie nasadzeń drzew – na wiejskim placu zabaw oraz w pasach dróg gminnych. Tempo rozwoju wsi Duchnice, w której od kilku lat obserwujemy znaczny rozrost osiedla domów jednorodzinnych oraz mieszkalnictwa wielorodzinnego, powoduje silny napływ nowych mieszkańców gminy, w której osoby pracujące w stolicy upatrzyły sobie dogodne miejsce do osiedlenia się na stałe. Nowe budynki są zlokalizowane na terenach, gdzie dotychczas znajdowały się pola uprawne, co powoduje powstawanie nowych ulic gminnych, które najczęściej nie posiadają roślinności urządzonej.

Sołectwo Gołaszew otrzymało 15 tys. zł na zakup zabawek dla najmłodszych użytkowników placu zabaw przy ul. Wspólnej. Teren placu zabaw w Gołaszewie służy lokalnej społeczności jako miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu, także jako miejsce spotkań i działań integrujących mieszkańców wokół wspólnych inicjatyw. Część istniejącego wyposażenia na ww. placu została zorganizowana w ramach pracy własnej mieszkańców, co potwierdza przynależność do danej społeczności i troskę o dobro wspólne. Doposażenie placu zabaw w Gołaszewie w urządzenia do zabawy dla najmłodszych w sposób komplementarny podniesie jego funkcjonalność, zwiększy możliwości wykorzystania, a także podniesie komfort użytkowników.

Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 3/2024, 28 marca 2024