Porady prawne

Nowy urlop opiekuńczy

Moja mama ma iść na poważną operację do szpitala. Bardzo chciałabym jej towarzyszyć, ale nie mam już ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego do wykorzystania. Słyszałam, że wprowadzono teraz nowe rozwiązanie, które daje prawo do wolnego w takich przypadkach jak mój. Czy to prawda?

Tak. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła do polskiego porządku prawnego zupełnie nowe rozwiązania nazwane urlopem opiekuńczym. Nowe przepisy przewidują, że pracownik ma prawo do takiego dodatkowego wolnego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem jego rodziny lub zamieszkującej z nim w tym samym gospodarstwie domowym, o ile osoba ta wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Przepisy określają też kogo rozumie się przez członka rodziny. Dla kodeksu pracy będzie nim syn, córka, matka, ojciec lub małżonek. Pracownik ma prawo do 5 dni takiego wolnego w ciągu roku kalendarzowego. Niestety, te dni nie są płatne – pracownik nie otrzyma za nie wynagrodzenia. Żeby skorzystać z urlopu opiekuńczego pracownik powinien złożyć pisemnie albo elektronicznie wniosek o przyznanie mu tego świadczenia. Robi się to najpóźniej na jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem skorzystania z tego dodatkowego wolnego. We wniosku poza podaniem danych osoby wymagającej pomocy lub wsparcia i określeniu stopnia pokrewieństwa z pracownikiem należy też podać przyczynę, dla której uprawniony stara się o wolne.

Choć urlop ten nie jest płatny to wciąż wlicza się go do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

MS 4/2023, 18 maja 2023