Porady prawne

Zerowy PIT dla emerytów

Niedługo osiągnę wiek emerytalny. Dostałam propozycję od mojego szefa, żebym została w firmie jeszcze jakiś czas na etacie. Podobno osoby w moim wieku mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która należy się tym, którzy nie pobierają emerytury lecz dalej pracują na etacie. Czy i ja mogę skorzystać z tego rozwiązania?

Tak! Jednym z rozwiązań wprowadzonych przez Polski Ład jest tak zwany zerowy PIT dla emerytów. Żeby skorzystać z tego rozwiązania trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze mogą z niego skorzystać osoby, które otrzymują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (czyli pracują na podstawie umowy o pracę – to najczęściej spotykany przypadek), pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Ulga przysługuje także tym, którzy zarabiają na podstawie umowy zlecenia albo prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% podatkiem od własności intelektualnej albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Po drugie muszą one ukończyć 60 rok życia w przypadku kobiet i 65 rok życia w przypadku mężczyzn. Po trzecie zwolnienie obejmuje dochody w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł i to pod warunkiem, że od tych pieniędzy płaci się składki na ubezpieczenia społeczne. Ostatni warunek koncentruje się na tym, że uprawnieni do ulgi podatnicy nie pobierają emerytury lub renty rodzinnej (w tym także tej wypłacanej żołnierzom zawodowym i ich rodzinom, funkcjonariuszom Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rolnikom oraz sędziom w stanie spoczynku. Z praktycznego punktu widzenia stosowanie ulgi polega na tym, że uprawnionej do tego osobie przy wypłacie wynagrodzenia nie pobiera się zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy podatnik złoży płatnikowi czyli swojemu pracodawcy sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki konieczne do skorzystania z tego rozwiązania. Powinien on zostać złożony przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia. Jeśli jednak podatnik prawo do emerytury uzyska już w trakcie roku, oświadczenie powinien złożyć bez zwłoki. Płatnik, czyli pracodawca, zacznie stosować zwolnienie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie. Ważne też jest to, że prawo do ulgi mają także osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę lecz one jej nie pobierają, bo wciąż pracują na etacie, to znaczy formalnie nie rozwiązały stosunku pracy, czyli mają zawieszone prawo do emerytury. Ci, którzy pobierają emeryturę lub rentę nie mogą więc skorzystać z tego rozwiązania. Im pozostaje jedynie wprowadzona przez Polski Ład powiększona do 30 000 zł kwota wolna od podatku.

MS 2/2022, 17 lutego 2022