PIASTÓW

Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

1 kwietnia 2022 roku o godz. 12:00 wystartowało głosowanie internetowe Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Do konkursu zgłoszona została inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Więcej informacji o inwestycji znajdą Państwo na stronie:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3177/przebudowa-i-rozbudowa-liceum-ogolnoksztalcace-z-oddzialami-dwujezycznymi

Zachęcamy Państwa do głosowania.

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022