PIASTÓW

Marcowe sprzątanie miasta. Jest efekt!

25 i 26 marca na terenie Piastowa odbyła się akcja wiosennego sprzątania. Udział w niej wzięli mieszkańcy i radni miasta, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedszkolaki ze swoimi wychowawcami oraz uczniowie i nauczyciele piastowskich szkół.

Sprzątano okolice swoich domostw, skwery i tereny zielone, chodniki oraz pasy zieleni wzdłuż dróg. Dzieci i młodzież sprzątała wybrane tereny wokół swoich placówek oświatowych i w najblizszej okolicy. W akcji wziął udział również nowy właściciel terenu b. hipermarketu Tesco. Dziękujemy!

Dziękujemy bardzo także firmie Partner Dariusz Apelski, która wsparła akcję wiosennego sprzątania Piastowa przekazując worki i rękawiczki oraz gadżety dla dzieci, a po zakończonych porządkach bezpłatnie odebrała uprzątnięte odpady.

Zebrano ponad 2 tony śmieci w kilkuset workach !!!

UM Piastów

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022