OświataPIASTÓW

Piastów miejscem edukacyjnych szans

Miejsca w przedszkolach dla wszystkich maluchów i relatywnie niewielkie różnice w wynikach sprawdzianów pomiędzy najlepszymi i najsłabszymi uczniami to najważniejsze elementy wyrównywania szans edukacyjnych. Piastowskie placówki działają w ten sposób od lat. Wysiłek ten został właśnie dostrzeżony. Miasto Piastów zostało wyróżnione w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota i Fundacji Naukowej Evidence Institute pod nazwą „Miejsca Edukacyjnych Szans’.

Wyrównywanie szans to ideał edukacyjny, którego realizacja nie jest prosta. Zajęcia wyrównawcze, indywidualizacja kształcenia, czy system wsparcia finansowego to ważne elementy sprawdzania jakości pracy szkół, ale też sens ich działania. Wysiłek ten zmierza przecież do tego, by wykształcić człowieka samodzielnego, zdolnego do kierowania własnym życiem i wpływania na bieg spraw publicznych. Ranking pisma Wspólnota i Fundacji Naukowej Evidence Institute wskazał samorządy, które w wyjątkowy sposób wspierają słabszych uczniów, wyrównując ich szanse, dzięki czemu pomagają zbudować udane i szczęśliwe życie. Piastów zajął czwarte miejsce w kategorii małych miast.

Jakość piastowskiej edukacji została poddana ocenie, która miała trzy składowe: poziom osiągany przez słabszych uczniów, zróżnicowanie wyników wszystkich uczniów oraz dostępność edukacji przedszkolnej. Do opracowania rankingu wykorzystano publicznie dostępne dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza powstała na bazie najnowszych dostępnych danych i dotyczyła ostatnich czterech lat.

W przypadku egzaminów ósmoklasisty pod uwagę brano zróżnicowanie wyników uczniów – im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową były wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to udział dzieci w wieku 3–5 lat objętych opieką przedszkolną. Im większy, tym wyższa pozycja w rankingu.

Szacując każdą składową rankingu uwzględniono również zamożność samorządów, ich wielkość oraz wskaźnik bezrobocia. W modelu wzięto pod uwagę:

  • dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS)
  • wskaźnik udziału bezrobotnych (dane GUS o bezrobociu rejestrowanym)

W ten sposób gminy, które mają trudniejszą pozycję ekonomiczno-społeczną mogły być porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji. Rezultaty zaprezentowano w pięciu osobnych kategoriach dla różnej wielkości jednostek samorządu terytorialnego. Końcowa pozycja w rankingu została obliczona jako średnia trzech składowych. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking podzielono na pięć kategorii

  1. Miasta wojewódzkie
  2. Miasta na prawach powiatu
  3. Miasta powiatowe, czyli gminy z siedzibą powiatu
  4. Małe miasta
  5. Gminy wiejskie

Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie dyplomów dla wyróżnionych nastąpiło podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” w Lublinie.

MS 10/2021, 24 czerwca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *