PIASTÓW

Kolejny samochód bojowy dla piastowskiej OSP

Służący od dwudziestu lat w powiatowej jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie specjalistyczny samochód z drabiną zostanie uroczyście przekazany piastowskiej OSP podczas obchodów Dnia Strażaka 28 maja w Pruszkowie.

Zakup pojazdu dwie dekady temu został zrealizowany ze znacznym udziałem finansowym gmin powiatu pruszkowskiego, w tym, jednym z większych z budżetu Miasta Piastowa. Dzięki staraniom wielu zaangażowanych w sprawę osób zapadła decyzja Komendanta Wojewódzkiego PSP o pozostaniu samochodu w służbie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego. Jednostką, która go otrzyma jest OSP w Piastowie. Podczas tej samej uroczystości PSP w Pruszkowie otrzyma nowy samochód z 30-metrową drabiną.


Jak czytamy na portalu www.gov.pl (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie > Aktualności > Nowy sprzęt dla mazowieckich strażaków): „W ramach programu Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych zostały zakupione dwa samochody specjalne z drabiną mechaniczną SD30 na podwoziu MAN TGM 15.290.

Postępowanie przetargowe było prowadzone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Sprzęt został dostarczony przez firmę Rosenbauer Polska Sp. z o.o. Wartość jednego pojazdu wynosi 2 398 500 zł.

Użytkownikami pojazdów będzie Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie oraz Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie. Nowe samochody specjalne zastąpią eksploatowane blisko 20 lat drabiny mechaniczne.

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi nowoczesny sprzęt, który ułatwi prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na wysokościach. Rozwiązania techniczne m.in. umożliwiają prowadzenie prac na wielu płaszczyznach. Maksymalny wysięg drabiny mechanicznej wynosi 30 metrów.”

Zdjęcia: KP PSP Piaseczno oraz KP PSP Pruszków

UM PIASTÓW

MS 08/2021, 27 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *