BRWINÓWSOLIDARNI Z UKRAINĄ

Brwinów dla Ukrainy

Są w wielkiej potrzebie

Gdy o pomoc do mieszkańców Brwinowa zwrócili się bezpośrednio burmistrz gminy Podhajce pod Tarnopolem oraz Ojciec Dyrektor Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach pod Lwowem – Władysław Biszko – nie można było odmówić. Transporty z darami wyjechały z miejskiej hali sportowej w Brwinowie na początku marca.

Miejska hala sportowa w Brwinowie od pierwszych dni wojny na Ukrainie stała się gminnym centrum zbiórek. W weekend 26–27 lutego została zorganizowana zbiórka – powiatowa, dla punktów recepcyjnych w Polsce, które jako pierwsze przyjmowały uchodźców. Szybko jednak pojawiła się kolejna potrzeba. Po telefonie od burmistrza miasta Podhajce (ukr. Підгайці) z apelem o pomoc, ruszyła zbiórka na potrzeby tamtejszej społeczności. Czasu nie było dużo, bo już 1 marca ruszał z Polski w drogę do Podhajców Ukrainiec Wasyl. Niezbędne okazały się koce, śpiwory, materiały opatrunkowe i żywność z długim terminem przydatności do spożycia.

Nim przyszła wojna, Podhajce były spokojnym miasteczkiem. Teraz jest inaczej – ciągłe zagrożenie, powtarzające się alarmy przeciwlotnicze to codzienność. Chowanie się do piwnic – bo w małym miasteczku nie ma tuneli metra czy schronów, staje się normą. Grupa ochotników z Podhajców ruszyła już na front. Najbliższe duże miasto Tarnopol jest ostrzeliwane. Ze wschodu Ukrainy napływają kolejne fale uchodźców wewnętrznych, którzy uciekają przed wojną.

Po Podhajcach przyszła kolej na Brzuchowice (ukr. Брюховичі). O pomoc poprosił Ojciec Dyrektor Domu Pielgrzyma – Władysław Biszko. Rankiem, 9 marca wyruszył zorganizowany przez gminę transport. Wszystkie dary – żywność, leki, woda, środki higieniczne i opatrunkowe zostały dostarczone do szkoły w Korczowej, oddalonej od granicy z Ukrainą o ok. 3 km. Stamtąd będą sukcesywnie odbierane. Dom Pielgrzyma przy Seminarium Duchownym w Brzuchowicach stał się przystankiem dla uciekających przed wojną. Przybywają tam głównie kobiety z dziećmi, ale także osoby starsze ewakuowane z terenu działań wojennych. Do tej pory udzielono schronienia ponad 240 rodzinom z Charkowa, Kijowa, Zaporoża i innych miast i miasteczek, które są przedmiotem niszczycielskich ataków wrogiej armii. Każdego dnia z Domu Pielgrzyma wyjeżdżają w dalszą drogę kolejne osoby – większość zamierza przekroczyć granicę Polski, oddaloną stąd o ok. 70 km. Na miejsce wyjeżdżających, napływają kolejni. Dotychczas Brzuchowice były bazą do prowadzonych przez wiele lat przez ppłk. Waldemara Kruszyńskiego akcji „Gwiazdka Lwów” i „Paczka dla kombatanta”. Przed świętami Bożego Narodzenia paczki przygotowane przez uczniów szkół z Brwinowa, Żyrardowa i Warszawy trafiały do Polaków ze Lwowa i okolic. Scenariusz realizowany przez kilkanaście lat był podobny: zebranie paczek, wyjazd na Ukrainę, noclegi w domu gościnnym seminarium w Brzuchowicach, spotkanie kolędowe w polskim konsulacie we Lwowie, rozdawanie paczek, wizyta na cmentarzu Orląt Lwowskich – tym razem musiało było inaczej.

Teraz, gdy trwa wojna, pomoc charytatywna jest potrzebna jeszcze bardziej. Oprócz zbiórek celowych, trzeba kontynuować pomoc dla tych uchodźców, którzy przebywają w naszej gminie.

Mieszkańcy gminy czynnie angażują się w niesienie pomocy dla Ukrainy. Wielu przyjęło pod swój dach kobiety i dzieci. W całą akcję zaangażowanych jest wielu wolontariuszy. W różne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy włącza się samorząd. Trwają organizowane zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla osób, które są zakwaterowane na terenie naszej gminy. Na bieżąco wydawane są dary gromadzone w brwinowskiej hali sportowej przy ul. Moczydłowskiego 2. Na stronie brwinów.pl
zamieszczony jest szereg informacji na temat pomocy dla obywateli ukraińskich uciekających przed wojną. Został uruchomiony specjalny ogólnodostępny mail przeznaczony do bezpośredniego kontaktu ukraina@brwinow.pl.


Gmina Brwinów i Galeria Brwinów – wspólna pomoc dla Ukraińców

Centrum Handlowe „Galeria Brwinów” przy ul. Grodziskiej 46 to ważny adres dla uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie gminy Brwinów. W pawilonie 27 działa punkt informacyjny, w którym mogą m.in. wykonać zdjęcie potrzebne do wniosku o PESEL, a w pawilonie 31A – punkt bezpłatnego wydawania odzieży.

Uchodźcy potrzebują różnego rodzaju wsparcia. Od początku działania pomocowe koordynował Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, który prowadzi zbiórkę pieniężną i organizuje pomoc rzeczową poprzez punkt zbiórek i wydawania żywności oraz innych artykułów w miejskiej hali sportowej przy ul. Moczydłowskiego 2 w Brwinowie. – Dostrzegaliśmy konieczność poszerzenia naszej oferty pomocowej dla uchodźców z Ukrainy, ale przeszkodą był brak odpowiednich pomieszczeń – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński, który zwrócił się w tej sprawie do nowego właściciela Galerii Brwinów. Szybko udało się porozumieć w kwestii wykorzystania części przestrzeni centrum handlowego.

– Idea pomocy zaproponowana przez Pana Burmistrza zasługuje na wsparcie i dlatego przyłączamy się do pomocy wszystkim potrzebującym – wyjaśnia prezes spółki WJA Apartamenty Spółka z o.o. Spółka Komandytowa Jacek Cudowski.

Gmina Brwinów na podstawie zawartej umowy może korzystać z trzech pomieszczeń centrum handlowego. W efekcie już 16 marca w pawilonie nr 27 zaczął działać punkt informacyjny, w którym można m.in. otrzymać wzory wniosków oraz wykonać zdjęcia potrzebne do wniosku o nadanie numeru PESEL. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do godz. 13.00 fotograf czeka na obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na terenie gminy Brwinów i będą składać wniosek w Urzędzie Gminy Brwinów. W tym zakresie jest to uzupełnienie możliwości wykonywania zdjęć, które realizuje także studio fotograficzne przy Rynku w Brwinowie. Zdjęcia biometryczne w obu tych miejsc są przekazywane następnego dnia bezpośrednio do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brwinów. Ściana naprzeciwko pawilonu 27 już teraz stała się galerią plakatów informacyjnych, wskazujących na gotowe rozwiązania lub numery infolinii w sprawach edukacji dzieci, bezpieczeństwa czy pracy. Pojawiły się już na niej pierwsze ogłoszenia. W punkcie informacyjnym będzie można także skorzystać ze stanowiska komputerowego z drukarką, np. do przeglądania informacji w Internecie i wydrukowania swojego CV.

– Zadania punktu oraz jego godziny otwarcia będą dostosowane do potrzeb naszych nowych mieszkańców pochodzących z Ukrainy, ale zapraszamy też do punktu Polaków poszukujących informacji związanych z pobytem uchodźców – zaznacza burmistrz Kosiński.

Kolejne pomieszczenie – pawilon 31A w alejce z drugiej strony – funkcjonuje od 20 marca jako punkt zbiórki i darmowego wydawania odzieży dla obywateli Ukrainy. Formalnie został on udostępniony Gminie Brwinów, ale na podstawie uzgodnień z burmistrzem prowadzi go społeczniczka Agnieszka Pytlewicz wraz z grupą wspomagających ją wolontariuszek. Od poniedziałku do czwartku w godz. 16–20 oraz w soboty w godz. 9–13 można zaopatrywać się w ubrania oraz zabawki dla dzieci. Wszystkie rzeczy są czyste, posortowane według rozmiarów i estetycznie ułożone na półkach bądź rozwieszone na wieszakach dawnego sklepu odzieżowego. Teraz cały pawilon znów wygląda na elegancki butik, a jego „darmowi klienci” mogą tu zaopatrzyć się w potrzebne rzeczy, w razie potrzeby skorzystać z przymierzalni i poczuć się „jak w normalnym sklepie”.

– Nie wiadomo jeszcze, z jakimi kolejnymi wyzwaniami przyjdzie się nam zmierzyć lub jakie nowe pomysły będziemy realizować w związku z kryzysem na Ukrainie – mówi burmistrz Kosiński. – Cieszę się, że w tej trudnej dla nas sytuacji możemy liczyć na pomoc przedsiębiorców z naszego terenu, zaangażowanie mieszkańców i działania społeczników. W imieniu swoim oraz naszych nowych mieszkańców z Ukrainy serdecznie dziękuję za każdą pomoc – dodaje.

UG Brwinów

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022