BRWINÓW

Sprzątanie ulic na mokro

Gmina Brwinów pozyskała z budżetu Województwa Mazowieckiego ponad 100 tys. zł na zamiatanie ulic na mokro. Sprzątanie odbywa się regularnie co miesiąc, do listopada.

Czyszczenie ulic na mokro jest jednym z elementów ochrony czystości powietrza. Oprócz estetyki czyste ulice mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

Raz w miesiącu począwszy od maja jezdnie oczyszczane są przez specjalistyczne pojazdy (zamiatarko-zmywarki), które sprzątają na drogach utwardzonych pas przykrawężnikowy z piasku, przerostów zieleni oraz odpadów. Ponieważ w pyle zalegającym na ulicach znajduje się duża ilość szkodliwych substancji, porządki prowadzone są na mokro. W czasie zmywania następuje oddzielenie cząstek brudu od nawierzchni, a następnie ich przemieszczenie przez wodę w kierunku do krawężnika, wówczas nieczystości spływają do studzienek kanalizacyjnych. Tak prowadzone działania przyczyniają się do zmniejszenia wtórnej emisji zanieczyszczeń, tzn. ograniczają wzbijanie się kurzu i pyłów, co korzystnie wpływa na jakość powietrza. Gmina Brwinów starała się o dofinansowanie zewnętrzne na utrzymanie czystości, a uzyskane środki zostały przeznaczone na zamiatanie na mokro łącznie 115 km dróg.

Zamówienie realizuje firma Fagus Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi 163 350 zł. Zadanie pn. „Czyszczenie mechaniczne ulic na mokro na terenie gminy Brwinów” zostało współfinansowane w wysokości 122 512 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

UG Brwinów

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023