BRWINÓW

Brwinów: gmina dobra do życia

Ranking „Gmina Dobra do Życia” określa wskaźnik jakości życia dla każdej z 2477 gmin w Polsce. Brwinów jest na miejscu 79, czyli wśród niespełna 3% najlepszych.

Serwis Samorządowy PAP prowadzi ranking gmin od kilku lat. Tegoroczny został opracowany we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Podstawą była analiza 63 wskaźników cząstkowych. Zbadane zostały m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska, wydatki inwestycyjne, jakość dróg, sieci wodociągów i kanalizacji, poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały wskaźnik jakości życia. Raport objął wszystkie gminy w Polsce.

Brwinów zajął w tym roku 75. wśród wszystkich gmin w kraju, a 23. w województwie mazowieckim, gdzie obszar metropolii warszawskiej wypada szczególnie dobrze na tle innych regionów kraju.

Porównanie ze sobą wszystkich, tak bardzo zróżnicowanych gmin wymagało przyjęcia pewnych założeń. Ludzie mają różne potrzeby, związane zwłaszcza z popytem na różne dobra i usługi, w tym opiekę społeczną. Gospodarstwa domowe i rodziny różnią się też m.in. codzienną aktywnością zawodową i społeczną. Ranking opracowany został z punktu widzenia „typowej” rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, posiadającej dziadków prowadzących odrębne gospodarstwo domowe. Wpływ na wynik rankingu miały więc dane związane np. z edukacją, warunkami mieszkaniowym, pracą, komunikacją, środowiskiem naturalnym, zdrowiem itd.

Gmina Brwinów

MS 01/2024, 25 styczynia 2024

fot. M. Ziółkowski