BRWINÓWOświata

Dzień Edukacji Narodowej – święto pracowników oświaty

W środę 12 października burmistrzowie Arkadiusz Kosiński i Jerzy Wysocki złożyli gratulacje i podziękowania na ręce dyrektorów gminnych placówek oświatowych.

Jak co roku okazją do spotkania był Dzień Edukacji Narodowej, który przypada na 14 października. Czas pandemii był dla sektora edukacji okresem trudnym, pełnym wyzwań i często niespodziewanych decyzji. I choć jeszcze całkiem nie pożegnaliśmy się z epidemią, spotkanie dało przedstawicielom władz gminy sposobność do złożenia osobiście, na ręce dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy, podziękowań, gratulacji i życzeń. Było też okazją do rozmów o tym, co było, ale też przede wszystkim, o potrzebach i planach szkół oraz przedszkoli.

W uroczystym wręczeniu gratulacji uczestniczyli: Anna Kurman – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Zofia Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, Sebastian Kończak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach, Marta Szwemin – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie, Małgorzata Wojtyniak-Obwojska – dyrektor Przedszkola nr 1, Ewa Przybylik – dyrektor Przedszkola nr 3, burmistrz Arkadiusz Kosiński, zastępca burmistrza Jerzy Wysocki oraz Monika Gajewska i Hanna Królikowska z Referatu Oświaty brwinowskiego Urzędu Gminy.

Gmina Brwinów traktuje jako priorytet inwestycje w oświatę, stanowiące znaczącą część budżetu. W 2021 r. zakończono trwającą ponad półtora roku rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żółwinie. Dziś nowoczesna i przestronna placówka zaspokaja potrzeby oświatowe trzech sołectw: Owczarni, Tereni i Żółwina. Nie poprzestając na tej udanej inwestycji, zapowiadana jest w gminie na najbliższe lata budowa kolejnej szkoły, tak bardzo potrzebnej mieszkańcom Parzniewa i okolic. Burmistrz Arkadiusz Kosiński wspomniał też o jawiącej się potrzebie budowy kolejnej placówki szkolnej w samym Brwinowie. Podejmowane działania, jak i plany świadczą o tym, że gmina przyciąga na swoje tereny nowych mieszkańców, będąc postrzegana jako miejsce atrakcyjne i przyjazne do życia.

Na terenie gminy Brwinów funkcjonują obecnie cztery publiczne szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie, Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach oraz Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Żółwinie), Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Brwinowie) oraz cztery przedszkola (Przedszkole nr 1 w Brwinowie, Przedszkole nr 3 w Brwinowie, Przedszkole w Otrębusach oraz Przedszkole w Żółwinie – obecnie w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie).

W placówkach pracuje łącznie blisko 400 nauczycieli i pedagogów – im wszystkim oraz pracownikom administracji placówek oświatowych dziękujemy za codzienny trud wkładany w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

UG Brwinów

MS 18/2021, 28 października 2021

Fot. UG Brwinów