BRWINÓW

Dotacje na nowe wozy strażackie

Powód do radości mają druhowie z OSP w Brwinowie i Żółwinie. Dzięki dotacjom ze środków unijnych otrzymają nowe samochody ratowniczo-gaśnicze.

Do ochotniczych straży pożarnych z terenu Mazowsza trafi w tym roku łącznie 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Marszałek Adam Struzik podpisał 15 stycznia 2024 r. w Brwinowie pierwsze umowy dotacyjne dotyczące wsparcia OSP z powiatu pruszkowskiego.

W uroczystości w pałacu uczestniczyli nie tylko przedstawiciele władz gminy Brwinów i Raszyn oraz przedstawiciele OSP w Brwinowie, Żółwinie, Falentach i Młochowie, lecz także posłowie wybrani do Sejmu RP Bożena Żelazowska (obecnie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Piotr Kandyba.

Partnerami wydarzenia byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i Muzeum Niepodległości.

– W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego – podkreślał marszałek Adam Struzik.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodała Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Do druhów z OSP w Brwinowie oraz OSP w Żółwinie trafią w tym roku ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Nowy sprzęt to szybszy dojazd na miejsce zdarzenia i skuteczniejsze prowadzenie działań podczas akcji. W razie ekstremalnego zagrożenia zapewni możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu.

Całkowita wartość pojazdu wraz z wyposażeniem wynosi ponad 1,5 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 757 730 zł pokryje połowę tych kosztów.

Gmina Brwinów

MS 01/2024, 25 stycznia 2024