LESZNO

Kończy się remont ulicy Fabrycznej

Droga została wykorytowania na całej długości i zasypana tłuczniem. Wykonano zjazdy, chodnik oraz podbudowę pod drogę dla rowerów.

Pojawiła się także nakładka na drodze dla rowerów. W najbliższym czasie rozpocznie się asfaltowanie jezdni.

Zgodnie z planem miejscowym jezdnia ma 5,5 m szerokości. Gdyby miała być szersza, to kosztem drogi rowerowej lub wycięcia rosnących wzdłuż drzew.

Zakończenie robót planowane jest na koniec kwietnia.

Wójt gminy Leszno w związku ze zbliżającym się zakończeniem przebudowy ul. Fabrycznej zwrócił się do starosty powiatu warszawskiego zachodniego o zaprojektowanie, a następnie wykonanie drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej – ul. Czarna Droga na odcinku od ul. Fabrycznej.

UG Leszno

Mocne Strony Nr 2/2023, 30 marca 2023 r.