Dla mieszkańcówOŻARÓW MAZOWIECKI

CZYSTE POWIETRZE – nowe rozdanie

Program „Czyste Powietrze”, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, od 3 stycznia 2023 roku przeszedł kolejną metamorfozę. Obecnie Beneficjentem może zostać osoba, której dochód w roku 2021 nie przekroczył 135 000 PLN. W dalszym ciągu obowiązują trzy poziomy dofinansowania, jednak zmianie uległy ich progi finansowe.

I tak, aby otrzymać dotację na podwyższonym poziomie przeciętny miesięczny dochód w 2021 roku nie może przekroczyć 2651 PLN, a w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych 1894 PLN na 1 osobę. Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których miesięczny przeciętny dochód nie przekracza 1526 PLN, w gospodarstwach wieloosobowych – 1090 PLN na 1 osobę. Potwierdzeniem wysokości dochodów jest, jak dotychczas, zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na inwestycje związane z: wymianą źródła ciepła na energooszczędne, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem budynku. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, ale tylko w przypadku, gdy jednocześnie wymieniane jest źródło ogrzewania.

Nowością jest wprowadzenie pojęcia kompleksowej termomodernizacji, co łączy się z większą kwotą dopłaty do realizowanych działań. Aby dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją została przyznana trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy to przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i, wraz z wnioskiem o płatność, złożenie podsumowania w/w audytu na wzorze obowiązującym w Programie. Drugi warunek to osiągnięcie jednego z następujących wskaźników:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/m2/rok lub
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Realizując wariant kompleksowej termomodernizacji budynku, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, można otrzymać dotację do 60 000 PLN przy podstawowym poziomie dofinansowania, 90 000 PLN przy podwyższonym poziomie, a 120 000 PLN w najwyższym. Wykonanie audytu energetycznego także jest kosztem kwalifikowanym, do maksymalnie 1200 PLN.

Podniesiono maksymalne kwoty dofinansowania. Na przykład w podstawowym poziomie dofinasowania dopłata do zakupu i montażu pompy ciepła powietrze/woda wzrosła z 9000 do 12 600 PLN. Dofinansowanie do zakupu i montażu kotła olejowego kondensacyjnego wzrosła z 4500 na 7400 PLN, a kotła gazowego kondensacyjnego z 4500 na 6100 PLN. Wzrostowi uległy też kwoty dofinansowania do ocieplenia budynku oraz wymiany okien i drzwi. Od 3 stycznia br. podatek od towarów i usług VAT nie jest kosztem kwalifikowanych.

Modyfikacji ulega również koszyk kosztów kwalifikowanych. Od 1 lipca 2023 roku niemożliwe będzie uzyskanie dotacji na kocioł zgazowujący drewno i na kocioł na pellet drzewny (nie dotyczy kotłów
o podwyższonym standardzie).

Warunkiem skorzystania z Programu „Czyste Powietrze” jest zakup i montaż fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu urządzeń i materiałów. Jeśli wynika to z przepisów prawa, muszą posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenie CE lub B).

Podstawowe warunki ubiegania się o dofinansowanie pozostały bez zmian, co oznacza, że wniosek może złożyć właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Szczegółowe informacje lub pomoc przy składaniu wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, tel. 22 731-32-10 lub mailowo: r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl


MS Nr 2/2023, 30 marca 2023