BŁONIE

Kolejne środki pozyskane dla gminy Błonie

8 sierpnia 2023 r. zastępca burmistrza Marek Książek wraz z Bogumiłą Koprowską – skarbnik gminy podpisali w Warszawie umowę na modernizację boiska przy ul. Legionów w Błoniu. Ze strony samorządu Mazowsza umowę podpisali: marszałek województwa Adam Struzik i radny województwa Piotr Kandyba.

Prace modernizacyjne będą polegać na wyrównaniu płyty boiska, wykonaniu nowej nawierzchni trawiastej oraz na montażu nawodnienia i piłkochwytów.

Wysokość dofinansowania na realizację zadania to 297 850 zł.

Gmina Błonie otrzymała powyższe dofinansowanie w  ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”, z którego gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o dofinansowanie do  budowy, przebudowy, modernizacji i remontów obiektów sportowych.

Fot. Anna Karaś-Dziudzik

Biuro Promocji Urząd Miejski w Błoniu

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023