BŁONIE

Wyniki prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Błoniu

Zakończyło się zgłaszanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Błonie na 2024 rok. Powołany przez burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sprawdził wszystkie wnioski pod kątem ich poprawności oraz możliwości realizacji.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zespół zakwalifikował do konsultacji społecznych 27 projektów oraz odrzucił 7 projektów nie spełniających wymagań. Listy projektów zakwalifikowanych oraz odrzuconych dostępne są na stronie www.blonie.pl

Zgodnie z regulaminem, do dnia 25 sierpnia wnioskodawcy odrzuconych propozycji mają prawo odwołać się do Burmistrza Błonia od negatywnej oceny Zespołu. 28 sierpnia zostanie przedstawiona ostateczna lista propozycji, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Głosowanie odbędzie się w dniach 11–15 września 2023 r.

Przemysław Kubicki
Sekretarz Gminy

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023