OŻARÓW MAZOWIECKI

Kolejne inwestycje sfinalizowane

Wraz z przyjściem jesieni zakończono realizację kilku zadań inwestycyjnych.


  • 11 października rozpoczęły pracę oddziały szkolne Szkoły Podstawowej przy ul. Parkietowej. W ramach inwestycji w ok. 3 miesiące powstał budynek modułowy o powierzchni zabudowy ok. 540 m2, w którym znalazły się: 4 sale lekcyjne, szatnia, 2 gabinety specjalistyczne, pokój nauczycielski, pomieszczenie dostawy i przygotowania posiłków wraz ze zmywalnią, toalety oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Sale lekcyjne zostały wyposażone w meble, tablice multimedialne oraz zabawki umożliwiając naukę około dziewięćdziesięciorgu uczniów zerówek ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach. Teren wokół budynku wyłożono kostką betonową, ułatwiającą sprawne i bezpieczne przemieszczanie się użytkowników budynku, a przy ulicy Parkietowej wybudowano peron dla autobusu szkolnego.
  • Dobiegły końca prace związane z budową oświetlenia boisk sportowych w Kręczkach. W ramach inwestycji położono instalację kablową oraz zamontowano 3 słupy oświetleniowe z 12 oprawami, doświetlające dwa boiska o nawierzchni trawiastej zlokalizowane za halą widowiskowo-sportową w Kręczkach. Koszt inwestycji wyniósł 157 000 złotych.
  • W miejscowości Konotopa powstała sygnalizacja świetlna wraz z przejściem dla pieszych na ul. Rajdowej przy skrzyżowaniu z ulicą Uskok. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego – zapewnienia im bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Dodatkowo znacząco wpłynie na zmniejszenie prędkości poruszających się samochodów. Całość przedsięwzięcia została wyceniona na 155 000 zł.
  • Kolejną zakończoną inwestycją jest modernizacja placu zabaw na osiedlu Kabel. W jej ramach zdemontowano stare zabawki – zastąpiły je nowe, wstawiono również ławki. Na kolejny rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni bezpiecznych. Tegoroczna inwestycja to koszt prawie 150 000 zł.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów


MS 19/2021, 11 listopada 2021

Na zdjęciach.: Wykończone i wyposażone sale lekcyjne w nowo powstałym budynku modułowym SP w Duchnicach