NASZE STRONY

Jesteśmy najbliżej mieszkańców i znamy ich sprawy najlepiej

W wieżowcu Oxford Tower przy ul. Chałubińskiego 8. października 2022 roku odbyła się Konwencja Programowa Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej (MWS). Wzięło w niej udział 432 uczestników. Wśród gości honorowych znaleźli się m.in. – Minister Agnieszka Ścigaj, Senatorowie – Jan Maria Jackowski oraz Krzysztof Kwiatkowski, a także czołowi przedstawiciele środowiska Bezpartyjnych i Samorządowców z całej Polski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Prezydent Miasta Lubina Robert Raczyński.

Na początek – Prezydent Ukrainy

Po odśpiewaniu polskiego hymnu na dużym ekranie zostało wyświetlone przemówienie Prezydenta Ukrainy Żełeńskiego do Polaków z 15 sierpnia 2022 roku.


Ważne wystąpienia

Pierwszy zabrał głos Marszałek Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Zwrócił uwagę na zagrożenie recentralizacji władzy jakie obecnie obserwujemy oraz permanentne skupianie się partii politycznych na prowadzeniu kampanii wyborczej. Zaznaczył też, że nie ma silnej Polski bez silnych samorządów. Bezpartyjni Samorządowcy wprowadzili do sejmiku 6 osób. Weszli w koalicję z klubem PiS, ale jak zauważył marszałek, jest ona trudna.

Minister Agnieszka Ścigaj przedstawiła się jako samorządowiec, mimo, że reprezentuje od kilku miesięcy rząd jak najbardziej partyjny. Podkreśliła, że sama od wielu lat jest działaczem społecznym i jako bezpartyjna od dwóch kadencji zasiada w Sejmie. Według Pani Minister prawdziwa siła skutecznej władzy leży w dialogu i porozumieniu, a nie partyjnych rozkazach płynących z góry. – Jestem człowiekiem dialogu. Państwa idee i wartości są również moimi – zakończyła wystąpienie Agnieszka Ścigaj.

Senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski powiedział, że Polska potrzebuje odnowy życia publicznego. Przywołał rzymską zasadę divide et impera (dziel i rządź) stosowaną obecnie przez rządzących – dzielenie na jedynie słuszną władzę centralną i słabe samorządy. Poinformował, że jako senator z subregionu ciechanowskiego współpracuje tam na codzień z przedstawicielami MWS. Podkreślił swoją bezpartyjność oraz zauważył, że w Senacie został przygotowany pakiet ustaw harmonizujących współpracę pomiędzy rządem a samorządem głównie w zakresie finansów. Zaznaczył, że polityka powinna być rozumiana jako roztropna troska o dobro wspólne.

Senator Krzysztof Kwiatkowski podziękował samorządowcom za wolę współpracy i umiejętność wypracowywania porozumienia oraz wiarygodność i skuteczność w rozwiązywaniu problemów zwykłych ludzi bez oglądania się na partie polityczne. Zadeklarował również pełną wolę współpracy ze środowiskiem samorządowców i bezpartyjnych, także w ramach senackiej Komisji Ustawodawczej.

Prezydent Lubina Robert Raczyński – lider Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców zauważył, że radni BiS współtworzyli lokalne koalicje w samorządach z praktycznie wszystkimi partiami politycznymi, co skutkowało ucywilizowaniem współpracy w samorządach. Zwrócił uwagę, że frakcje partyjne „albo biorą wszystko albo palą wszystko”. Zaprezentował przykład z Dolnego Śląska, żeby przedstawiciele Bezpartyjnych Samorządowców w całej Polsce po prostu w siebie uwierzyli: – Możemy wygrywać wybory wszędzie, jeśli będziemy systematycznie i zespołowo pracować, bo jesteśmy najbliżej mieszkańców i znamy ich sprawy najlepiej. Zauważył, że partie polityczne budują armie przede wszystkim na wybory, a nie do rozwiązywania problemów, do pracy.

Prezes MWS Konrad Rytel przypomniał sukces Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej – Bezpartyjnych Samorządowców w ostatnich wyborach samorządowych oraz zaprosił wszystkich do współpracy w nadchodzących wyborach.Nowe rozwiązania dla Mazowsza – wystąpienia ekspertów

W kolejnym bloku przedstawiono rekomendacje rozwiązań dla Mazowsza opracowane z udziałem ekspertów przez Radę Programową MWS w obszarach:

  • infrastruktury – Michał Landowski,
  • energetyki – Artur Borkowski,
  • innowacji – Wacław Bilnicki,
  • bezpieczeństwa – Marek Czarnecki oraz
  • wielokierunkowych w przypadku samej Warszawy – Dariusz Kacprzak.

Konferencja prasowa

Podczas zwołanej w trakcie Konwencji Programowej konferencji prasowej liderzy OFBiS w uzgodnieniu z MWS wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planów przedłużenia obecnej kadencji samorządów, zapowiadanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

Deklaracja ideowa

Uczestnicy Konwencji Programowej podpisali się pod deklaracją ideową przygotowaną przez wiceburmistrza Ochoty – Grzegorza Wysockiego, która kończy się takimi stwierdzeniami:

– Uważamy, że dzisiaj miarą patriotyzmu nie jest zapalczywość w zwalczaniu przeciwników politycznych, ale chęć oraz umiejętność budowania porozumienia i współdziałania. Właśnie na takich wartościach jak solidarność, wspólnota czy patriotyzm chcemy stworzyć nasz program wyborczy, który umocni wszystko to, co do tej pory udało się nam zbudować i zmieni to, co należy poprawić.

Grzegorz Wysocki, zastępca burmistrza dzielnicy Ochota w Warszawie, jeden z liderów MWS, w swoim wystąpieniu mówił o najważniejszych cechach samorządowców, jakie wypracowali przez dwadzieścia lat działalności.

– To wszystko co przedstawiliśmy na konwencji powoduje, że musimy odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie „kim jesteśmy”. W wymiarze znacznie szerszym niż to, o którym dzisiaj mówiliśmy. Nasze działanie i program musimy oprzeć na wartościach które nie są nowe, tylko bardzo często musimy o nich przypominać. Jesteśmy na tyle wiarygodni, że te wartości do których chcemy nawiązać będą naprawdę realizowane i będą obowiązywać.

Burmistrz Wysocki rozszerzył i uszczegółowił tezy, zawarte w deklaracji ideowej i podkreślił, że zależy mu na podsumowaniu pewnego etapu i przejściu do kolejnych. Mówił także, że nadchodzące wybory to nie jest doraźne działanie, tylko konsekwencja wieloletnich doświadczeń i ciągłej chęci zmiany swojej okolicy, gminy, powiatu, województwa, ale także kraju, bo wiele problemów, o których mówiono na konwencji nie da się rozwiązać jedynie lokalnie.

Wysocki powiedział, że przewagą samorządowców w przeciwieństwie do partii politycznych jest artykułowanie celów.

– Ich interesuje władza. Partie polityczne czasem oprócz nakręcania konfliktu nie mają zbyt wiele do zaproponowania – mówił i zaznaczył, że partie dochodzą do władzy, jednak w zamian mają realizować cele postawione przez samorządy.

Burmistrz Wysocki powiedział także, że partie po przejęciu władzy chcą dokonywać wielkich zmian, czy krytykują wcześniejsze dokonania, natomiast Wspólnota Samorządowa nie chce rewolucyjnej zmiany Polski, bo jest wiele rzeczy, które są dobre i które trzeba podtrzymać.

– Jesteśmy wytrwali przez te 20 lat. I tej wytrwałości Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej i Bezpartyjnym Samorządowcom na pewno nie zabraknie – zapewnił Wysocki

Kilku mówców zaznaczało, że Mazowiecka Wspólnota Samorządowa ma korzenie wspólne z pierwszą Solidarnością i wręcz wywodzi się z nurtu Solidarności.Dzień zakończył panel dyskusyjny, prowadzony, jak i cała konwencja, przez znanego dziennikarza Artura Wróblewskiego. Współprowadzącą i „gospodarzem” konwencji była burmistrz dzielnicy Ochota Dorota Stegienka.

Wiele osób zaproszonych na konwencję to działacze samorządowi z obszarów obsługiwanych przez „Mocne Strony”, m.in.: samorządowiec z charakteru, starosta powiatu pruszkowskiego – Krzysztof Rymuza, sekretarz powiatu pruszkowskiego, członek zarządu MWS z piękną biografią samorządowca i społecznika – Michał Landowski, wieloletni samorządowiec, były burmistrz Piastowa, radny powiatowy – Zdzisław Brzeziński, burmistrz Piastowa – Grzegorz Szuplewski, zastępca burmistrza – Maria Makowska, przewodnicząca rady miasta Piastowa – Agata Korczak, wiceprzewodniczący rady – Kazimierz Dymek.

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (MWS) powstała w 2001 roku jako środowisko niezależnych politycznie samorządowców chcących wspólnie decydować o kształcie i rozwoju województwa mazowieckiego oraz jego poszczególnych powiatów i gmin.
Dziś organizacja skupia kilka tysięcy działaczy reprezentujących samorządy gminne, miejskie, powiatowe z terenu Mazowsza oraz sejmik województwa mazowieckiego. MWS jest jedynym niezależnym środowiskiem, którego przedstawiciel (Konrad Rytel – Prezes MWS) został wybrany do mazowieckiego sejmiku.
MWS współtworzy także od samego początku Ogólnopolską Federację Bezpartyjnych i Samorządowców (OFBiS). Prezes MWS – Konrad Rytel, zasiada w Zarządzie OFBiS.
MWS prowadzi też na wielu polach działalność społeczną. W styczniu 2022 r. MWS złożył w Sejmie RP projekt ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy, w ramach którego miałyby zostać poszerzone kompetencje poszczególnych dzielnic. Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie w warszawskiej siedzibie MWS przy ul. Koszykowej 24 uruchomiono centrum pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Została zorganizowana zbiórka darów, transport, zajęcia z jęz. polskiego oraz wsparcie psychologiczne.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 20/2022, 24 listopada 2022