BRWINÓWMICHAŁOWICENASZE STRONY

19,4 mln zł dofinansowania na budowę systemu tras rowerowych

Opłacalna współpraca między samorządami

10 sierpnia 2021 roku Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, w imieniu gmin partnerskich, podpisała umowę na dofinansowanie budowy zintegrowanego systemu tras rowerowych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Całkowita wartość projektu to ponad 24,2 mln zł, a wartość dofinansowania – 19,4 mln zł.

Liderem projektu i beneficjentem jest gmina Michałowice, która koordynowała złożenie wniosku o dofinansowanie.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania gmina Michałowice pozyskała 6 partnerów (współpraca między gminami jest promowana dodatkową punktacją) i została „operatorem” (liderem) tego zadania.

W projekcie wraz z Gminą Michałowice uczestniczą gminy Nadarzyn i Brwinów oraz miasta Pruszków, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.

Owoc działań to ponad 200 stron dokumentów niezbędnych do wspólnej aplikacji i w końcu przygotowanie projektów technicznych, tak aby miały gotowość realizacyjną. W efekcie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Funduszy Unijnych przyznano na ten cel całą pulę środków.

Dofinansowanie dotyczy dróg rowerowych o łącznej długości ponad 11 km.

W ramach wspólnej inwestycji powstaną ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe wraz infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie również 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne.

  • Wartość projektu: 24,2 mln zł
  • Wartość dofinansowania: 19,39 mln zł

Gmina Michałowice

Dla gminy Michałowice przeznaczone jest 1,81 mln zł dofinansowania na ciągi pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem o długości – do 1,2 km.

Część ciągów już została wykonana, np. brakujący fragment ścieżki w ul. Topolowej w Michałowicach (między ul. Szkolną a Kolejową). Wybudowana zostanie nowa trasa rowerowa, która połączy zachodnią część Reguł (ul. Zieloną i ul. Czarnieckiego) ze ścieżką rowerową w kierunku Pruszkowa, Michałowic i Warszawy. Ścieżka będzie biegła między lipami posadzonymi w 2019 roku. W przetargu rozstrzygniętym w czerwcu został wyłoniony wykonawca tego odcinka – jest to firma Robokop. Planowane zakończenie inwestycji – jeszcze w tym roku.


Gmina Brwinów

Gmina Brwinów otrzymała prawie 300 tys. zł dofinansowania z funduszy unijnych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karolińskiej w Otrębusach, co pokryje 80% kwalifikowalnej wartości zadania.

Ścieżka w Otrębusach powstanie w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap III”. Dzięki otrzymanym środkom sieć dróg rowerowych na terenie gminy Brwinów powiększy się w 2022 r. o kolejną ścieżkę rowerową – wzdłuż ul. Karolińskiej w Otrębusach – od strony ul. Franciszkańskiej w kierunku ul. Natalińskiej na odcinku 160 m.

Realizacja projektu jest przykładem dobrej współpracy między samorządami, z której efektów będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy, ale także turyści. Planowane ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe zapewnią bezpieczne i wygodne połącznie między poszczególnymi gminami i miastami, a także przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Na podstawie materiałów
UG Michałowice i UG Brwinów

Fot. Archiwum UMWM


MS 15/2021, 9 września 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *