BŁONIE

Informacja o wprowadzeniu indywidualnych rachunków bankowych dla podatników w gminie Błonie

Zostaną wprowadzone indywidualne rachunki bankowe dla podatników!

Burmistrz Błonia informuje, że począwszy od 2023 roku wprowadza indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych.

Podatnicy (osoby fizyczne) informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego otrzymają w decyzjach podatkowych, natomiast podatnicy (osoby prawne) i podatnicy podatku od środków transportowych o numerach indywidualnych kont zostaną powiadomieni oddzielnymi pismami.

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdej należności został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem sołtysów wsi położonych w gminie Błonie oraz za pośrednictwem Banku PKO BP SA w Błoniu nie są obciążone prowizją.

Wydział Finansowy

Urząd Miejski w Błoniu

MS 1/2023, 23 lutego 2023