OŻARÓW MAZOWIECKI

Grzegorz Kaczmarek laureatem Olimpiady Matematycznej Juniorów

Niezliczone godziny poświęcone poznawaniu piękna matematyki, jej sekretów i reguł, przyniosły mu nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także zwycięstwo w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów matematycznych.

Grzegorz Kaczmarek, uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, uzyskał tytuł laureata pierwszego stopnia Olimpiady Matematycznej Juniorów. Znalazł się w gronie 16 uczniów z całej Polski (jedyny z  powiatu warszawskiego-zachodniego). Teraz otworem stoją przed nim wszystkie licea i nie musi się martwić o wynik egzaminu z matematyki.

Oprócz pasji i nieprzeciętnych uzdolnień, osiągnięcie tak znaczących wyników wymagało ciężkiej pracy i cierpliwości ucznia. Wiedzę matematyczną buduje się jak dom, cegiełka na cegiełce…, a Grzegorz w tej nauce osiągnął poziom „wyczynowy”. Wsparcie ze strony szkoły z założenia miało charakter interdyscyplinarny i innowacyjny w kształtowaniu umiejętności ponadprzedmiotowych oraz wzmacnianiu kreatywności. Udział w projekcie edukacyjnym „Kreatywna Fizyka i Technika” realizowanym w szkole, a także na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, w Warszawskim Festiwalu Nauki, organizowanym przez Uniwersytet Warszawski, czy zajęciach w ramach projektów: „Naukowy zawrotu głowy” i „Chętni na eksperymenty”, umożliwiały mu odkrywanie świata poprzez doświadczenie, zachęcały do podążania za własną ciekawością, były wzmocnieniem procesu kształcenia.

Także w czasie nauki zdalnej, gdy ograniczone były aktywne formy realizowania pasji, uczeń niestrudzenie zdobywał merytoryczną wiedzę. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w trudnym roku pandemicznym ,,duet” Pani Zakrzewska – Grzegorz ani na chwilę nie zwolnił tempa przygotowań do konkursu.

Grzegorz uczył się świadomego, logicznego i planowanego działania oraz rozumowania matematycznego i tworzenia strategii myślowych pod czujnym, wspierającym okiem nauczycielki matematyki – pani Beaty Zakrzewskiej, która od początku towarzyszy mu w tej niezwykłej, pełnej wyzwań podróży.

Podczas swojej przygody z matematyką Grzegorz sięgnął po laur zwycięzcy, ale wierzę, że to dopiero początek kariery naszego zdolnego ucznia. Bo nauka jest najskuteczniejsza, gdy wynika z ciekawości dziecka i gdy czerpie ono radość z odkrywania. A tak jest w tym przypadku.

Niech słowa naszego laureata będą zachętą dla innych, że warto rozwijać swoje zdolności:

– Olimpiada Matematyczna Juniorów sprawia, że matematyka jest dużo ciekawsza. W zeszłym roku byłem finalistą OMJ i w nagrodę mogłem wziąć udział w obozie naukowym OMJ, gdzie pasjonaci matematyki przedstawiali tajniki rozwiązywania skomplikowanych zagadnień. Olimpiada posiada bardzo interesującą gazetkę, z której można przygotowywać się do tego konkursu. Zdobycie umiejętności rozwiązywania nietypowych zadań wymaga wielu miesięcy pracy i dlatego bardzo się cieszę z tego sukcesu – powiedział Grzegorz.

Izabela Milde

Dyrektor szkoły

MS 08/2021, 27 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *