OŻARÓW MAZOWIECKI

Dzieje się w gminnych inwestycjach

Budynek modułowy z nowymi oddziałami przy Szkole Podstawowej Nr 1, rozbudowa Przedszkola przy ul. Lipowej 11, budowa świetlicy w Macierzyszu, modernizacja dróg gminnych – to nasze najbliższe plany inwestycyjne do realizacji.

Inwestycje oświatowe

W marcu otwarto przetarg dotyczący budowy oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Zakłada on zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku w technologii modułowej. Według planu funkcjonalno-użytkowego budynek składać ma się z 4 sal lekcyjnych, każda dla 24 dzieci, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów dziecięcych damskich i męskich, szatni dla dzieci wyposażonej w szafki dla 96 uczniów, jadalni, zmywalni naczyń, rozdzielni posiłków, sanitariatów dla pracowników oraz pomieszczeń: socjalnego, porządkowego oraz technicznego dla ochrony i obsługi monitoringu. Nowo projektowana szkoła modułowa ma powstać w miejscu istniejących kortów tenisowych obok budynku „Nowej Szkoły” przy ul. Szkolnej 2A. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca całość robót wycenił na 3 335 000,00 zł.

Kontynuując temat inwestycji związanych z oświatą – w ostatnim czasie otwarto przetarg na przebudowę i rozbudowę przedszkola przy ul. Lipowej 11. W ramach zadania przewidziana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji i stropu, wykonanie szybu dla windy wraz z jej dostarczeniem i montażem, modernizacja łazienek, instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych, modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W postępowaniu przetargowym wzięło udział siedmiu wykonawców, natomiast w chwili pisania artykułu nie został jeszcze wybrany wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa.

Otwarty został również przetarg na budowę świetlicy w Macierzyszu. Projekt zakłada wybudowanie budynku świetlicy jako wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego z dachem wielospadowym, o powierzchni zabudowy 399,05 m2, znajdującego w pobliżu przedszkola w Macierzyszu. Budynek będzie się składał z szatni na odzież wierzchnią, sali głównej o powierzchni 119,64 m2, toalet, kotłowni, magazynu, sali wystawowej, rozdzielni posiłków oraz pomieszczeń gospodarczych. Wokół budynków wybudowane zostaną nowe ciągi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe oraz powstaną obiekty małej architektury. W przetargu wystartowało 17 firm. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

Drogi gminne

Po inwestycjach kubaturowych, przyjdzie czas na ogłoszenie przetargu na modernizację dróg gminnych.

W ramach przetargu do modernizacji wytypowane zostały ulice:

■ Floriana od ul. Ożarowskiej do mostku na kanale Ożarowskim,

■ Konopnicka,

■ 3 Maja pomiędzy ul. Spacerową a ul. Niską,

■ Rolna od ul. Zamoyskiego do ul. 1 Maja,

■ Lustrzana w Duchnicach,

■ Szkolna w Macierzyszu oraz

■ Cichy Ogród w Szeligach.

Wszystkie wymienione ulice dostaną nowe nawierzchnie asfaltowe.

Najprawdopodobnie już jesienią ogłoszone zostaną dodatkowe przetargi na nowe nakładki na kolejnych drogach gminnych.

Otwarcie wyżej wymienionych przetargów zwiastuje intensywny okres związany z gminnymi inwestycjami, które przyczynią się do poprawy infrastruktury oświatowej i drogowej na terenie Gminy.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 08/2021, 27 maja 2021

Na zdjęciu: 4-oddziałowa szkoła podstawowa w Duchnicach przy ul. Parkietowej w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wizualizacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *