OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki członkiem stowarzyszenia ,,Metropolia Warszawa”

21 stycznia br. Gmina Ożarów Mazowiecki została członkiem Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, które zostało utworzone w celu integracji gmin i powiatów, wspierania idei samorządu terytorialnego oraz ochrony wspólnych interesów członków Stowarzyszenia.

Członkostwo w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” oznacza przynależność do jednej z największych organizacji metropolitalnych w Polsce, która prowadzi szerokie działania na rzecz pozyskania jak największej puli środków z funduszy Unii Europejskiej dla członków metropolii warszawskiej.

Współpraca w ramach Stowarzyszenia umożliwia rozwiązywanie problemów, z którymi trudno jest samorządom mierzyć się indywidualnie. Obszary tej współpracy to m.in. transport publiczny, gospodarka odpadami, edukacja, ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu. Udział w stowarzyszeniu pozwala na wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych stanowisk, dzięki którym głos wypracowany na forum metropolitalnym zostanie dostrzeżony na poziomie krajowym i europejskim. Ponadto umożliwia uczestnictwo w podejmowaniu wspólnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie zmianom w prawie niosącym negatywne skutki dla jednostek samorządu terytorialnego.

Do Stowarzyszenia aktualnie należy 65 jednostek samorządu terytorialnego, w tym z terenu powiatu warszawskiego zachodniego gminy: Błonie, Izabelin, Łomianki, Stare Babice, Leszno oraz Powiat Warszawski Zachodni.

Mamy nadzieję, że dzięki przynależności do stowarzyszenia, nasza gmina będzie miała realny wpływ na kształtowanie polityki metropolitalnej oraz zwiększenie puli środków pochodzących z funduszy UE, a co za tym idzie podniesienia jakości życia naszych mieszkańców.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca burmistrza

MS 03/2022, 3 marca 2022