BRWINÓW

Gmina na 5!

Gmina Brwinów otrzymała tytuł „Gminy na 5!”. Studenci z Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych SGH sprawdzali poziom obsługi potencjalnego inwestora w urzędach gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

Pod kierownictwem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, dr hab. Joanny Żukowskiej prof. SGH, dr Tomasza Pilewicza, dr hab. inż. Pawła Bartoszczuka prof. SGH powstał dokładny raport z badań przeprowadzonych w latach 2021–2022, w którym można znaleźć wszystkie gminy biorące udział w badaniu.

Z raportu można się dowiedzieć, że studenci Szkoły Głównej Handlowej analizowali strony internetowe gmin – ich przejrzystość, łatwość dotarcia do potrzebnych informacji i danych kontaktowych. Ocenie poddane zostały również informacje o wolnych terenach inwestycyjnych oraz widoczna obecność gminy na portalach społecznościowych. Oprócz tego ocenie poddane zostały informacje dotyczące pomocy Ukrainie oraz informacje związane z COVID-19. Kolejnym z kryteriów przyznania wyróżnienia były odpowiedzi na wiadomości e-mail, które zostały przesłane w dwóch językach – polskim i angielskim. Kontakty za pomocą skrzynki e-mail pomagają skrócić czas na załatwienie sprawy bądź uzyskać szybszą odpowiedź na pytania stawiane przez przedsiębiorców. Oceniane były m.in.: czas odpowiedzi, merytoryka, chęci rozwoju gminy i jej otwartości na współpracę z potencjalnymi przedsiębiorcami i inwestorami, a nawet umieszczenie danych kontaktowych w stopce maila.

W tegorocznej edycji, tak jak w poprzednich latach, kluczowe okazało się kryterium osiągnięcia więcej niż połowy możliwych do zdobycia punktów. Jednostki o liczbie punktów przekraczającej 22,5 pkt (tj. co najmniej 23 pkt) zostały wyróżnione tytułem ,,Gmina na 5!”.

W tym roku studenci przebadali i ocenili 669 gmin oraz 18 dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Tytuł „Gmina na 5!” 2021/2022 otrzymały 42 gminy. Poza Warszawą, gdzie dużą liczbę punktów uzyskały urzędy poszczególnych dzielnic, wyróżnienie uzyskało tylko 6 gmin z województwa mazowieckiego – w tym gmina Brwinów.


UG Brwinów

MS 11-12, 29 lipca 2022