MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice wygrała Ranking Finansowy Samorządów 2022

Po raz pierwszy gmina Michałowice zajęła 1. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządów w kategorii „Gmin Wiejskich”. 7 września br., na gali XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka odebrała nagrodę laureata.

Ranking przygotowywany jest cyklicznie od 2017 roku na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez wszystkie (2791) gminy do Regionalnych Izb Obrachunkowych według stanu na koniec IV kwartału. Wielokrotnie znajdowaliśmy się w czołówce, jednak  po raz pierwszy kapituła konkursu przyznała nam 1. miejsce.

Tak wysoka ocena w rankingu odzwierciedla m.in. potencjał zawodowy naszych mieszkańców mierzony wartością udziału PIT w dochodach własnych gminy oraz sprawnością działania samorządu, m.in. w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

XXXII Forum Ekonomiczne odbyło się w Karpaczu i trwało trzy dni (5–7 września br.). Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Jak co roku na uczestników czekał bogaty program merytoryczny zawierający ponad 470 wydarzeń. 

Podczas tegorocznego forum Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka odebrała nagrodę dla gminy Michałowice za zajęcie 1 miejsca w kategorii „Gmin Wiejskich” z rąk Ałły Witwickiej-Dudek, Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

– Nagrodę otrzymuje gmina, która traktuje strategię zrównoważonego rozwoju jako dokument kluczowy, wyznaczający najistotniejsze kierunki rozwoju w perspektywie na lata 2023–30.
Motto rozwoju tej gminy brzmi „Zapewnić jak najlepsze środowisko mieszkańcom oraz warunki funkcjonowania gospodarczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalnego planowania i partycypacji społecznej. W swoich działaniach gmina stawia na budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego… Gmina laureatka realizuje ambitne projekty w obszarach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – powiedziała Ałła Witwicka.

UG Michałowice

MS 7/2023, 21 września 2023