MICHAŁOWICE

Karta w dłoń i na rower!

5 czerwca, w Gminne Dni Dzieci i Rodziców, uczniowie szkół z gminy Michałowice mieli możliwość wyrobienia Karty Rowerowej. Chętnych było wielu, ponieważ tego dnia do egzaminu zgłosiło się około 120 kandydatów.

W pierwszą niedzielę czerwca, dzięki pomysłowi i zaangażowaniu Pani Marty Ożóg, mieszkanki Michałowic i członkini Gminnej Rady Rowerowej oraz jej współpracy z policją z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, komendant – Małgorzatą Pietrusiak z Komisariatu Policji w Michałowicach i szkołą podstawową w Michałowicach został zorganizowany egzamin na kartę rowerową.

Tego dnia dzieci mogły przystąpić zarówno do egzaminu teoretycznego, który odbył się w sali multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice, jak i praktycznego na parkingu, za budynkiem Policji w Regułach.

Chętnych było wielu, jednak umiejętności i wiedza kandydatów sprawiły, iż każdy z powodzeniem zdał egzaminy i od teraz, z kartą rowerową w ręku, może się cieszyć bezpiecznymi i w pełni legalnymi wycieczkami rowerowymi.

– Niektórzy uważają, że karta rowerowa to przeżytek i nie warto namawiać dziecka do uzyskania tego uprawnienia. Nic bardziej mylnego.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje znowelizowany kodeks wykroczeń, który wprowadził zaostrzenie kar za przewinienia na drodze. Jego nowy artykuł 94 stanowi: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych”. Pod pojęciem „pojazd inny niż mechaniczny” mieści się m.in. rower czy hulajnoga.

Oznacza to, że osoba nastoletnia, która zostanie zatrzymana do kontroli na publicznej ścieżce rowerowej (których coraz więcej jest w naszej gminie) i nie okaże karty rowerowej, może zostać ukarana nawet grzywną do 1500 zł. Oczywiście karę finansową odczują rodzice, bowiem to oni ponoszą odpowiedzialność za swoich nastoletnich cyklistów.

Pogoda sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu i podróżowaniu. Pamiętajmy zatem o tym, że jeśli chcemy poruszać się po drogach publicznych, a nie mamy ukończonego 18. roku życia, powinniśmy albo zdobyć uprawnienia na rower, czyli zdać egzamin na kartę rowerową (wymagany wiek to minimum 10 lat), albo uzyskać uprawnienia na prowadzenie pojazdów kat. B1 (wymagany wiek to minimum 16 lat).

W niedzielę, 5 czerwca młodzi ludzie mieli szansę na zdobycie karty rowerowej podczas Gminnych Dni Dzieci i Rodziców. Skorzystało z niej około 120 uczniów. Gratulacje dla wszystkich młodych cyklistów. Zdobyta wiedza z pewnością zaowocuje bezpieczeństwem na trasach. Nad organizacją wydarzenia czuwała Marta Ożóg, której należą się szczególne podziękowania za profesjonalizm i zaangażowanie. Szczęśliwe buzie uczestników najlepiej obrazują jak sprawnie egzamin został przeprowadzony – Magda Krajnik-Partyka, Sołtys Reguł, adwokat.

MS 10/2022, 23 czerwca 2022