URSUS

EXILE IS THE HOMELAND OF THOUGHT – wystawa w galerii Adhoc

Galeria Sztuki Współczesnej „Adhoc”  

przy Ośrodku Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14 zaprasza na  

wernisaż wystawy artysty  Maksyma Ostrowskiego

w dniu 4 listopada 2023 r. o godz. 17.00

Wystawa stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu „Wygnanie jest ojczyzną myśli – poszukiwanie polskości w zbiorowej świadomości narodów”, realizowanego w ramach stypendium Ministra KiDN.

Projekt skupia się na budowaniu symbolicznych pomostów między miastami wojewódzkimi w Polsce oraz największymi miastami krajów partnerskich projektu, tj. Słowacji, Węgier, Mołdawii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Gruzji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Kosowa poprzez dążenie do poszukiwania punktów wspólnych w zakresie czy to urbanistyczno-architektonicznym, geograficznym, czy też duchowym, społecznym; oraz na diagnozie odczuć mieszkańców względem Polski, ojczyzn i miast.

Odwiedzane miasta cechują mniej, łub bardziej uwypuklone niezgrabności. Cechy szczególne i abstrakcyjne zestawienia. Mimo silnej autonomiczności i unikalności wspólną staje się, zapewne wynikająca z podobnych zawirowań historycznych, chaotyczna nieforemność, która to jednak czyni przestrzenie bardziej ludzkimi, która je oswaja i pozwala darzyć nieskrywaną, i nieco trudną, miłością.

Wystawa to obrazy, grafiki, rysunki i formy słowne, mapy myśli i materiały wideo poddane filtracji przez osobiste odczucia autora zebrane podczas odbytych rezydencji artystycznych – skrajnie uproszczone i balansujące między zachowaniem unikalności przestrzeni miejskich, a ich unifikacją, jak i też między formami realistycznymi a abstrakcją.

O AUTORZE

MAKSYM OSTROWSKI (1995) – artysta sztuk wizualnych, który za główne medium stawia malarstwo oraz formy rysunkowe i graficzne wplecione w tkankę interdyscyplinarnych projektów artystycznych. Absolwent edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w specjalizacji technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom licencjacki zrealizowany w 2017 roku w trzech pracowniach w zakresie; malarstwa, form rysunkowych i graficznych oraz scenografii i kostiumu. W 2020 roku uzyskał dyplom magisterski w dziedzinie sztuk pięknych, w dyscyplinie malarstwo w Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych w Kiszyniowie, Mołdawii, jako stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego, realizując jednocześnie projekt #ChisinauKeepSmiling. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, sympozjów i plenerów artystycznych głównie w Polsce, na Węgrzech i w Albanii. Wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki w Tiranie, Galerii Art Plaża w Mumbaju, Centrum Kultury Budapesztu czy Galerii Starej ŁDK. W 2017 roku realizował projekt ‚Wpływ walorów estetycznych, artystycznych, kulturowych i historycznych miasta na jakość życia mieszkańców. Badanie związków na przykładzie Łodzi i Tirany’ w ramach Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii młody twórca, a w 2019 roku reprezentował Polskę w ramach Visegrad Performing Arts Residency Programme w Budapeszcie. Obecnie realizuje projekt „Wygnanie jest ojczyzną myśli’ – poszukiwanie polskości w zbiorowej świadomości narodów.’ w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace artysty znajdują się między innymi w zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Galerii Sztuki w Korczy w Albanii, czy też licznych prywatnych kolekcjach, głównie w Polsce, Azerbejdżanie i Czarnogórze.

Zapraszamy do oglądania wystawy  dniach 4–24 listopada 2023 r.

MS 08/2023, 26 października 2023