POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Rondo na ul. Sochaczewskiej coraz bliżej!

Bardzo szybko postępują prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sochaczewskiej i Poniatowskiego, na styku miejscowości Kaputy i Strzykuły w gm. Ożarów Mazowiecki. Drogowcy w nadchodzących dniach położą na rondzie ostatnią warstwę asfaltu. Aktualnie trwają prace wykończeniowe przy budowie poboczy i prace brukarskie w zatokach autobusowych. Możemy spodziewać się, że przy tym tempie robót, prace zostaną zakończone w najbliższym czasie. Koszt tej inwestycji wynosi 4,5 mln zł, inwestorem jest Powiat Warszawski Zachodni, zadanie to jest współfinansowane przez Gminę Ożarów Maz. w wys. 50% kosztów. Warto wiedzieć, że zakres inwestycji rozszerzony został o modernizację odcinków dróg dojazdowych do ronda, od strony Kaput i od strony osiedla „Aspen Park”, powstaną tam m.in.: azyl na przejściu dla pieszych i zatoka autobusowa.

Otwarto przetarg w sprawie rozbudowy ul. Bieniewickiej!

Informowaliśmy już Państwa o tym, że 12 kwietnia br. Powiat Warszawski Zachodni podpisał umowę z Centralnym Portem Komunikacyjnym sp. z o.o. na dofinansowanie rozbudowy ul. Bieniewickiej w Błoniu, (drogi powiatowej nr 4107W) – na odcinku ok. 1,8 km. Wartość dofinansowania wynosi 10 mln zł, czyli 88,16% szacowanych kosztów tego zadania, pozostałe koszty sfinansuje Powiat. ZDP otworzył już przetarg w sprawie wykonawcy tej inwestycji. Najtańsza oferta opiewa na ponad 13 mln zł. Aby zrealizować to zadanie, niezbędne będzie zwiększenie środków finansowych na tę inwestycję przez Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Czarnów – Gawartowa Wola, prace postępują

Prace przy modernizacji odcinka drogi Czarnów – Gawartowa Wola (gm. Leszno), o długości ok. 2,3 km rozpoczęły się w ubiegłym roku. Wykonawca po długiej przerwie wznowił roboty. Aktualnie wykonywane są tam prace bitumiczne, które stopniowo dobiegają do końca. Koszt inwestycji wyniesie ok. 6 mln 200 tys. zł. Powiat uzyskał dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 2,2 mln zł., zadanie jest współfinansowane przez Powiat i Gminę Leszno.

Prace na ul. Piastowskiej ruszą…

Informowaliśmy już Państwa o problemach z realizacją inwestycji na ul. Piastowskiej i ul. Rajdowej, w Konotopie i Jawczycach (gm. Ożarów Maz.) przy budowie ronda i chodnika. Upadłość generalnego wykonawcy, decyzje syndyka i przeciągające się procedury sądowe, zatrzymały realizację tego zadania. Powiat nie może już dłużej oczekiwać na decyzję sądu i planuje wycofać zażalenie w tej sprawie. Czynione są starania, aby jak najszybciej wyłonić nowego wykonawcę tej inwestycji i zakończyć ją w br.

Dotacja do budowy ciągu pieszo-rowerowego

2 czerwca podpisano w Brwinowie umowy dotyczące udzielenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego dla samorządów Mazowsza m.in. dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przyznana dotacja w wysokości 1,2 mln zł dotyczy: budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W, ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos – Kampinos.

PWZ

MS 5/2023, 29 czerwca 2023

Na zdjęciu: Budowa ronda na ul. Sochaczewskiej