OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki ze wsparciem finansowym z Województwa Mazowieckiego

4 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Umiastowie, 150 tys. zł na nowy wóz strażacki, 18 tys. zł na wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej – to zadania, na które udało się pozyskać dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

2 czerwca br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 4 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Umiastowie. Aktualnie funkcjonujący budynek SP w Umiastowie zapewnia naukę jedynie dzieciom z klas I–III, natomiast dzieci z klas IV–VIII zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, kierowane są do innych placówek oświatowych na terenie gminy. Dofinansowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie szkoły z przeznaczeniem dla minimum 400 uczniów. Będący w trakcie budowy, trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4,5 tys. m2 zostanie połączony z istniejącym obiektem szkolnym za pomocą łącznika w zachodniej części. W obiekcie znajdzie się m.in. 17 sal edukacyjnych, pracownie specjalistyczne – chemiczna, informatyczna i sensoryczna, biblioteka, osobne świetlice dla dzieci klas I–III oraz klas IV–VIII, zespół gastronomiczny, pomieszczenia administracyjne. Całkowita wartość rozpoczętej w 2021 roku inwestycji przekracza 23 mln zł.

Kolejna umowa dotyczy wsparcia finansowego w wysokości 150 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim w ramach zadania ,,OSP–2023” na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Doposażenie OSP wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, szczególnie w zakresie zakupu pojazdów ratowniczych, sprzętu ratownictwa technicznego czy umundurowania, które dość szybko się zużywa i z powodu trudnych warunków akcji ratowniczych może ulec zniszczeniu. Pozyskane wsparcie finansowe na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, poprzez zwiększanie skuteczności akcji ratowniczych, korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa strażaków, a co za tym idzie bezpieczeństwa publicznego zarówno Gminy Ożarów Mazowiecki jak i gmin ościennych.

Przedstawiciele Gminy podpisali również umowę o dotację w wysokości 18 tys. zł na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej. Tego rodzaju dokumentacja ma na celu ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy tj. zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w budynku. Prace termomodernizacyjne ostatecznie poprawiają komfort korzystania z obiektu dla użytkowników i pracowników oraz znacząco wpływają na zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Wykonane audyty energetyczne są kluczowe, by skutecznie zaplanować działania gminy na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, a być może – w niedalekiej przyszłości – do aplikowania o środki zewnętrzne.

Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 5/2023, 29 czerwca 2023