OŻARÓW MAZOWIECKI

Przebudowa Dworca PKP Ożarów Mazowiecki 2021/2022

Fot. Paweł Krupa

Równolegle z przebudową stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim planowana jest przebudowa dworca PKP. Wcześniej, w kwietniu 2017 r. w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Maz. odbyły się warsztaty kreatywne z udziałem lokalnej społeczności, radnych i burmistrza Pawła Kanclerza. Spółkę PKP Nieruchomości reprezentowali wówczas: Paweł Wróblewski (główny specjalista biura inwestycji PKP S.A. Nieruchomości), który poprowdził warsztaty z mieszkańcami, a także Krzysztof Różycki (dyrektor projektu PKP Nieruchomości), Anna Koperniak (starszy specjalista PKP Nieruchomości w kwestiach wynajmu) i Sławomir Magdziarz (administrator dworców).

Celem spotkania było wtedy wstępne wysłuchanie opinii mieszkańców Ożarowa na temat tego, jak ich zdaniem dworzec powinien wyglądać w przyszłości. Uczestniczący wówczas w spotkaniu mieszkańcy podzielili się na pięć grup, które po owocnych dyskusjach wysunęły propozycje adaptacji dworca po remoncie.

Mieszkańcy naszego miasta wykazali się ogromną kreatywnością. Większość z nich w budynku dworca – oprócz poczekalni i kas biletowych – chciałaby widzieć np. restaurację (fast-food), bibliotekę, ewentualnie sklep. Podkreślono potrzebę przystosowania całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenia w windę, podjazdy etc., a także wi-fi. Na terenie poczekalni dworcowej powinny znaleźć się elektroniczne wyświetlacze z informacją o odjazdach i przyjazdach pociągów. Zauważono, że ze względów bezpieczeństwa cały obiekt powinien być monitorowany 24 h. Na zewnątrz dworca powinny zostać umiejscowione stojaki dla rowerów oraz podjazdy dla osób z wózkami czy o ograniczonej sprawności ruchowej itd.

Pomysłów było dużo, jednak jak dotąd było to jedyne spotkanie ze strony PKP Nieruchomości w sprawie przebudowy dworca PKP w Ożarowie.

W następnych latach do spółki PKP Nieruchomości kierowałem pisma (lipiec 2019 i luty 2021) z zapytaniami o termin rozpoczęcia inwestycji, a także o wygląd zewnętrzny budynku dworcowego. W odpowiedzi z dn. 2.03.2021 r. zostałem poinformowany, że zadanie inwestycyjne „Przebudowa dworca kolejowego Ożarów Mazowiecki” jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, natomiast rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane jest na IV kwartał 2021 r., a ich zakończenie – na IV kwartał 2022 roku.

Budynek dworca kolejowego w Ożarowie Mazowieckim, w związku z ujęciem go w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, pozostaje pod ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który, jak mnie poinformowano, „czynnie uczestniczy w procesie projektowania”. Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, elewacja ceglana 2-kondygnacyjnego budynku pochodzącego z XIX w. podlegać będzie gruntownemu oczyszczeniu i renowacji, przy zastosowaniu technologii przeznaczonej do renowacji zabytkowych murów ceglanych. Natomiast budynek 1-kondygnacyjny pochodzący z XX w. uzyska nową elewację z zachowaniem pierwotnej kolorystyki i formy.

Z całą pewnością dworzec PKP w Ożarowie powinien być wizytówką miasta, współtworzy bowiem jego ścisłe centrum, obok Urzędu Miasta i Gminy oraz Poczty. Miejmy nadzieję, że cały budynek dworcowy po przebudowie będzie stanowił reprezentacyjny punkt miasta i wytyczy godne naśladowania standardy dla innych dworców PKP w Polsce przygotowywanych do przebudowy. Miejmy też nadzieję, że w wyniku decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wizualna, zewnętrzna strona budynku dworca ulegnie znaczącej poprawie.

Mariusz Latek

MS 5/2021, 1 kwietnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *