Dla mieszkańcówEkologiaOŻARÓW MAZOWIECKI

Dofinansowanie do fotowoltaiki w Gminie Ożarów Mazowiecki

Ponad 150 złożonych Deklaracji uczestnictwa – to efekt ogłoszonego na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku naboru do pilotażowej edycji ,,Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki”, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem z gminnego budżetu.

W chwili obecnej zakończyła się ocena wniosków i opublikowano listę rankingową uczestników, których nieruchomości sklasyfikowano pod względem efektywności energetycznej projektowanych instalacji fotowoltaicznych.

Zainteresowanie ze strony naszych mieszkańców przerosło nasze oczekiwania. Zgłoszonych do udziału zostało ponad 150 nieruchomości, gdzie w I kwartale br. odbyły się wizje terenowe, pozwalające na opracowanie uproszczonych audytów energetycznych. Ich wyniki pozwoliły na wyłonienie budynków mieszkalnych, na których potencjalny montaż takich źródeł energii charakteryzować się będzie największą wydajnością przy najniższych nakładach finansowych.

Ogłoszona lista rankingowa to lista Deklaracji uczestnictwa wszystkich ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, przy czym:

a) lista podstawowa – lista Deklaracji uczestnictwa, które zostały zakwalifikowane do wsparcia,

b) lista rezerwowa – lista Deklaracji uczestnictwa, które ze względu na przekroczenie alokacji nie zostały objęte wsparciem.

Szczegółowe informacje na temat zastosowanych kryteriów punktowych oraz lista rankingowa zostały zmieszczone na stronie internetowej gminy ozarow-mazowiecki.pl w zakładce STREFA MIESZKAŃCA/FOTOWOLTAIKA.

Do wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w gminnym Programie zostały wysłane stosowne pisma z informacją o zakwalifikowaniu do udziału bądź o miejscu na liście rezerwowej. Osoby, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane do udziału w Programie (na liście podstawowej uczestników), ujęto na liście rezerwowej, co oznacza, że będą one mogły zostać objęte wsparciem w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Programie. Liczba nieruchomości, w których zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne z dofinansowaniem z budżetu gminy może ulec zwiększeniu w przypadku powstania oszczędności po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Wszelkich informacji na temat realizacji Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych:

■ kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10.00–18.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00–16.00),

■ kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Harmonogram realizacji obrazujący poszczególne etapy realizacji Programu

MS 06/2021, 29 kwietnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *