BRWINÓWEkologia

Miasto z klimatem – inauguracja nowej edycji w Brwinowie

Brwinów gościł 19 kwietnia 2021 r. Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę, który wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska zainaugurował drugą edycję programu Miasto z Klimatem.

Inicjatywa Miasto z Klimatem zapoczątkowana została w 2020 r. i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony samorządów, jak i opinii publicznej. Celem tego programu jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które służą poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu odporności miast na skutki zmian klimatu.

– Priorytetami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w polityce miejskiej są m.in. poprawa jakości powietrza, transformacja energetyczna, walka z coraz powszechniejsza „betonozą”, a więc zazielenienie polskich miast, a także promowanie zrównoważonego planowania przestrzennego i rozwój ekologicznych środków transportu. Wszystkie te działania zostały zawarte w agendzie programu Miasto z Klimatem, którego drugą edycje mamy przyjemność dziś ogłosić. Dlatego też spotykamy się w Brwinowie – mieście, które może stanowić wizytówkę tego programu – powiedział minister Michał Kurtyka.

– Gmina Brwinów stara się zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. Oznacza to między innymi planowanie zrównoważonego rozwoju, dbanie o zieleń w przestrzeni publicznej oraz inwestycje ekologiczne. Ich przykładem są nasza miejska hala sportowa certyfikowana jako obiekt pasywny oraz rozrastająca się sieć ścieżek rowerowych. Cieszy mnie, że realizowane przez nas inwestycje są doceniane i wyróżniane za innowacyjność – powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Więcej o pierwszej edycji konkursu: https://konkursmiastozklimatem.pl

W tegorocznej edycji na podstawie zgłoszenia przekazanego przez miasto do Ministerstwa Klimatu i Środowiska przeprowadzona zostanie analiza działań podejmowanych przez miasta, której celem będzie zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej. Badane będą: jakość powietrza, zieleń miejska, transport, transformacja energetyczna oraz retencja miejska. Laureaci zyskają jako nagrodę indywidualną usługę doradczą, która będzie realizowana przez konsorcjum koordynowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, a finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

UG Brwinów

MS 6/2021, 29 kwietnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *