BRWINÓW

GMINA BRWINÓW na 5!

W opublikowanym niedawno Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego gmina Brwinów zajęła 5. miejsce.

Ten niewątpliwy sukces Brwinowa i wysokie miejsce wśród 642 gmin wiejsko-miejskich wskazuje na stosowanie sprawnych mechanizmów zarządzania gminą. Klasyfikacja została opracowana na podstawie analizy sytuacji finansowej poszczególnych samorządów za rok 2020. Głównym celem rankingu było pokazanie kondycji finansowej samorządów w ubiegłym pandemicznym roku.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to opracowanie kompleksowe, apolityczne i obiektywne. Ekonomiści zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi przez jednostki samorządu terytorialnego, korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samorządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

W rankingu został uwzględniony podział samorządu na pięć kategorii:

  • gminy wiejskie,
  • gminy miejsko-wiejskie,
  • gminy miejskie,
  • miasta na prawach powiatu i
  • powiaty ziemskie.

W tegorocznej edycji pod uwagę były brane m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego, wielkość wydatków inwestycyjnych czy udział środków europejskich w wydatkach. Dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 r.

Ubiegły rok był dla gmin, miast i powiatów rokiem pełnym nowych wyzwań. Były one związane z nieplanowanymi wydatkami oraz zmianami związanymi z organizacją pracy urzędów czy placówek oświatowych ze względu na epidemię COVID-19. Taka dynamiczna sytuacja miała niewątpliwie wpływ na stan finansów jednostek samorządowych. Tym bardziej cieszy wysoka pozycja gminy Brwinów w klasyfikacji.

Wyniki rankingu są interesujące nie tylko dla samorządowców, którzy powinni wymieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Są też źródłem wiedzy dla przedsiębiorców poszukujących terenów, gdzie inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze, oraz dla mieszkańców, którzy mogą w ten sposób sprawdzić, jak lokalne władze gospodarują publicznymi pieniędzmi.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego.

UG Brwinów


MS 21-22/2021, 16 grudnia 2021