PIASTÓW

Stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Piastowa


Stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Piastowa
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Bono Rei Publicae suprema lex!

W obliczu sytuacji zagrożenia wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej Rada Miejska i Burmistrz Miasta Piastowa wyrażają podziękowanie za ofiarną służbę żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji i innych służb mundurowych. Pragniemy zapewnić o naszej solidarności i wsparciu dla działań podejmowanych dla dobra naszej Ojczyzny, a w szczególności jej obrony przed agresją ze strony autorytarnych władz białoruskich. Wszystkim, którzy ucierpieli, broniąc naszej granicy, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Stanowczo potępiamy wszelkie działania podejmowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki w celu zagrożenia suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Instrumentalne wykorzystanie w tym celu dramatów ludzi, którzy opuszczają swoje ojczyzny, cynicznie łudzeni mirażem poprawy swojego losu, budzi najwyższy sprzeciw moralny. Działania podejmowane przez białoruskiego dyktatora wymagają zdecydowanego i jednoznacznego potępienia przez społeczność cywilizowanego świata oraz nałożenia skutecznych sankcji gospodarczych i politycznych.

W pełni solidaryzujemy się z mieszkańcami regionów i miejscowości położonych wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, którzy odczuwają dziś realne zagrożenie z powodu zaistniałej sytuacji. Żywimy głęboką nadzieję, że w możliwie krótkim czasie nastąpi powrót do tak bardzo oczekiwanego poczucia bezpieczeństwa. Skuteczna obrona naszej granicy, której wszyscy jesteśmy świadkami, daje ku temu najważniejszą gwarancję.

Wśród ofiar agresywnych działań wymierzonych przeciwko Polsce są osoby, które bez własnej winy znalazły się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Będąc po polskiej stronie granicy, znajdują niezbędną pomoc ze strony naszych służb mundurowych oraz organizacji charytatywnych i wolontariuszy.

Sytuacja tak bardzo trudna dla wszystkich wymaga zgodnej postawy wsparcia dla ofiarnych obrońców naszej granicy i pomocy bliźniemu w potrzebie.

Dziękujemy za to świadectwo polskiego patriotyzmu i solidarności!


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
/-/
Agata Korczak
Burmistrz Miasta Piastowa
/-/
Grzegorz Szuplewski