OŻARÓW MAZOWIECKI

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia

Zapraszamy mieszkańców gminy powyżej 50 roku życia (zameldowanych na pobyt stały lub wpisanych do stałego rejestru wyborców) na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.

Koszt szczepienia w całości pokrywany jest z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko grypie osoby kwalifikującej się będzie udzielone każdej z tych osób, która wyrazi pisemną zgodę na szczepienie oraz jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do zaszczepienia.

Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem lekarskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwwskazań.

W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia pacjent, zadeklarowany jest w innym podmiocie leczniczym, niż wyłoniony w konkursie realizator programu, musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od swojego lekarza POZ.

Szczepienia realizują:

  • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO), ul. Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Informacja i rejestracja: 22 344 86 00

  • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) Filia w Józefowie, ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin.

Informacja i rejestracja: 22 344 86 50

Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –18.00.

Zapraszamy!

MS 17/2022, 6 października 2022