OŻARÓW MAZOWIECKI

Konkurs fotograficzny OŻARÓW MAZOWIECKI

Celem głównym konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii promujących walory Gminy Ożarów Mazowiecki na potrzeby stworzenia wielkoformatowej wystawy ulicznej oraz wykorzystania ich w promocji gminy.

Przedmiot konkursu to zdjęcia związane z Gminą Ożarów Mazowiecki, m.in. o tematyce:

  • przyroda, historia (fotografie współczesne obiektów historycznych),
  • kultura, architektura,
  • turystyka,
  • sport i rekreacja.

Prace należy złożyć/przesłać do 15 września 2023 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie gminy oraz na stronie biblioteki. Czekają atrakcyjne nagrody – zapraszamy!


MS Nr 2/2023, 30 marca 2023