POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Bezpieczne dzieci dziś zadbają o bezpieczny świat jutro!

30 listopada w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w Ożarowie Mazowieckim, odbyła się konferencja organizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Konferencja była współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Spotkanie otworzyli: Dyrektor PCPR Barbara Gębala i wicestarosta Wojciech Białas. Wśród prelegentów wystąpili: Marzena Bartosiewicz – współtwórczyni ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, która omówiła zagadnienie przeciwdziałania przemocy domowej w teorii i praktyce, Renata Durda kierowniczka „Niebieskiej Linii” z zagadnieniem praktycznych aspektów procedury „Niebieskiej karty” i pracy z rodzinami z problemem przemocy domowej oraz płk dr Anna Osowska-Rembecka, która omówiła działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wśród publiczności obecni byli m.in.: przedstawiciele PCPR z ościennych powiatów, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji, powiatowy rzecznik konsumentów, przedstawiciele domów pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo wychowawczych, a także przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i rodzin zastępczych.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dyrektor Barbara Gębala podziękowała zebranym za pracę z osobami potrzebującymi pomocy i złożyła serdeczne życzenia. – Życzę, aby Państwa praca była zawsze źródłem satysfakcji i przynosiła oczekiwane efekty – powiedziała między innymi.

Warto wiedzieć, że PCPR uzyskał środki finansowe w wysokości 56 tys. zł na realizację programu, które przyznano w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Doceniono m.in. działania profilaktyczne Centrum, jakie zrealizowano w ciągu ostatnich miesięcy. Ogólna wartość projektu wynosi 106 tys. zł., z czego 50 tys. zł to wkład własny PWZ.

Konferencja była podsumowaniem programu osłonowego, a jednocześnie pełniła funkcję edukacyjną, przekazano bowiem cenne informacje m.in. o zmianie procedury niebieskiej karty i o zmianach nazewnictwa dotyczącego omawianych zagadnień. – Powiat będzie prowadził programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne, na które będą środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Osoby u których stwierdzono stosowanie przemocy domowej będą podlegały różnym ograniczeniom prawnym, m.in. zostaną skierowane na obowiązkowe programy wymienione powyżej. Warto wiedzieć, że osoby które mają pozwolenie na broń (np. myśliwi) mogą je czasowo stracić, a osoby uporczywie uchylające się od programów, mogą otrzymać karę grzywny. Ze zjawiskiem przemocy trzeba walczyć. Zmiany prawne były potrzebne, zwiększają one bowiem bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej – powiedziała dyrektor Barbara Gębala.

MS 10/2023, 14 grudnia 2023