OŻARÓW MAZOWIECKI

Zmodernizowany Park Ołtarzewski

Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców gminy inwestycji została udostępniona do użytkowania. Ponad rok trwały kompleksowe prace rewitalizacyjne zabytkowego Parku Ołtarzewskiego, a w ostatnią niedzielę lipca odbyło się jego oficjalne otwarcie. Uroczystości towarzyszył Ekopiknik oraz koncert plenerowy Woytek Mrozek Chamber Orchestra.

Na terenie Parku Ołtarzewskiego pojawiły się nowe, utwardzone ciągi ścieżek oraz kilka placów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowano oświetlenie oraz monitoring. Powstały również elementy małej architektury, m.in. stoły do gier w szachy, chińczyka oraz piłkarzyki. Dla aktywnych stworzono ścieżkę fitness z towarzyszącymi jej placami, na których umieszczono urządzenia do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz ściankę sprawnościową. Obok miejsca przeznaczonego do palenia ognisk posadowiono drewniane altany wraz z ławkami i stołami.

Pojawiło się 40 nowych budek dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych, za dnia żerujących na łące kwietnej. Wszystko po to, by zapewnić korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków. Zbiorniki wodne przeszły cykl działań biorekultywacyjnych, mających na celu biologiczne podczyszczenie i odmulenie stawów. Największy z nich został wzbogacony o fontanny, pełniące nie tylko funkcję dekoracyjną (szczególnie wieczorną porą), ale też przyczyniające się do poprawienia napowietrzenia i jakości wody, a co za tym idzie, polepszenia warunków bytowania organizmów wodnych.

I na tym oczywiście nie koniec – wykonane zostały nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw, które uzupełniły rozpoczęte uprzednio działania na rzecz zachowania bioróżnorodności zieleni.

Dla zobrazowania skali przedsięwzięcia warto przedstawić efekty projektu w liczbach. W samym parku pojawiło się prawie 200 nowych drzew, blisko 3000 krzewów i 60 000 bylin, paproci, traw i kwiatów. Kondycję nasadzonej roślinności poprawia, rozłożone w newralgicznych obszarach parku, nawodnienie kropelkowe.

Chore i stwarzające zagrożenie drzewa zostały wycięte, a pozostały drzewostan poddano pracom pielęgnacyjnym i przycince.

Zakres projektu objął również nasadzenia roślin w obszarach dotychczas jeszcze niezagospodarowanych, które znajdują się przy nowo wybudowanych obiektach użyteczności publicznej, m.in. przy hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach, ośrodku zdrowia w Ożarowie Mazowieckim, placówkach oświatowych, czy też ogólnodostępnych skwerech publicznych. Miejskie obszary funkcjonalne zyskały aż 400 nowych drzew i 15 000 sztuk krzewów!

Mamy nadzieję, że efekty modernizacji, obok walorów środowiskowych, wpłyną również na estetykę miejsc objętych zmianami oraz zachęcą mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.


Paulina Gajewska, Agnieszka Kijewska

Jednostka Realizująca Projekt

MS 13-14/2021, 5 sierpnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *