BŁONIE

Wstrzymanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Burmistrz Błonia informuje, że z uwagi okres zimowy od dnia 10 grudnia br., zostaje wstrzymane wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Decyzja ta jest związana m.in. z ujemnymi temperaturami i opadami śniegu, które uniemożliwiają zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego – umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Błonie.

Powyższa decyzja będzie obowiązywać do końca marca 2023 roku. Zastrzegamy jednak, że czas jej obowiązywania może być wydłużony w przypadku występowania dalszych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.

UWAGA! Decyzja nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla Miasta, prowadzonych za zgodą Wydziału Dróg i Mostów w Błoniu tut. Urzędu.

MS 21-22, 15 grudnia 20222