BŁONIE

UWAGA! Urzędnicy i Straż Miejska przeprowadzą kontrole!

Zakres kontroli to m.in.:

■ częstotliwość opróżniania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

■ sposób i jakość segregacji odpadów komunalnych

■ sposób ogrzewania budynków!

W związku z realizacją obowiązków wynikających z zapisów art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.) na terenie Gminy Błonie od 2 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku prowadzone są kontrole w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zapisów ww. ustawy. Podczas kontroli weryfikowana jest częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, ilość rachunków/potwierdzeń wykonania usługi za odbiór nieczystości ciekłych oraz ilość zużytej wody. Ponadto kontroli podlegają sposób i jakości segregacji odpadów komunalnych, ilość zamieszkałych osób w budynku oraz rodzaj i sposób ogrzewania budynku mieszkalnego.

UWAGA! Informujemy, że kontrole przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Miejskiego ZAWSZE w obecności Straży Miejskiej.

W związku z docierającymi do Urzędu Miejskiego sygnałami o osobach próbujących wchodzić do domów pod pretekstem kontroli źródeł ciepła – informujemy, że jeśli nie ma z nimi Straży Miejskiej, nie są to pracownicy Urzędu Miejskiego. Zalecamy czujność.

Referat Rolnictwa, Klimatu i Środowiska 
UM w Błoniu

MS 1/2023, 23 lutego 2023