PIASTÓW

Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Piastowa

W piątek 13 października 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów spod Dranicy w Piastowie Burmistrz Miasta Piastowa wraz z Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa uhonorowali najzdolniejszą piastowską młodzież.

Wręczono stypendia Burmistrza Miasta Piastowa za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023. Wyróżniono nimi 49 uczniów piastowskich szkół, posiadających ponadprzeciętne osiągnięcia edukacyjne bądź artystyczne, w tym 17 uczniów otrzymało stypendium indywidualne, a pozostali stypendium zespołowe tj. stypendium dla Chóru dziecięcego „Sempre Iuvenes“ pod dyrekcją Pana Mateusza Mularczyka za zdobycie Złotego Pasma  w Wojewódzkim Konkursie Chórów Programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2023.

Uczniom towarzyszyli zaproszeni rodzice, którym Burmistrz Grzegorz Szuplewski wręczył listy gratulacyjne.

Ponadto za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej Burmistrz Miasta Piastowa uhonorował 27 nauczycieli piastowskich jednostek oświatowych.

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia tak znakomitych wyników. Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu talentów!

UM Piastów

MS 08/2023, 26 października 2023