PIASTÓW

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych w Piastowie

Zakończyła się modernizacja przejść dla pieszych przy trzech skrzyżowaniach na ul. Warszawskiej w Piastowie. 

Na realizację zadania miasto otrzymało grant w wys. 100 tys. złotych w ramach programu Rozwój Lokalny. 85 proc. środków z przyznanego dofinansowania pochodziło z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, a 15 proc. z budżetu państwa. Program dotyczył m.in. poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz dostępności do obiektów użyteczności publicznej dla mieszkańców.

Na zdjęciach zmodernizowane przejścia przy Miejskim Ośrodku Kultury, przy ul. Powstańców Warszawy oraz przy Kauflandzie.

UM Piastów

MS 08/2023, 26 października 2023