PIASTÓW

Porozumienie o współpracy dla dobra osób niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta Piastowa zawarł porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piastowie, Fundacją Ochrony Zdrowia Inwalidów oraz Centrum Kompleksowej Rehabilitacji na mocy, którego wszystkie Strony prowadzić będą działalność na rzecz promocji zdrowia i aktywnego trybu życia, ochrony zdrowia, a także profilaktyki leczniczej osób niepełnosprawnych.

CKR, Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów i Miasto Piastów wdrażają program rehabilitacyjny skierowany do grupy osób wymagających wsparcia tj członków Stowarzyszenia Sprawni Razem i podopiecznych Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej Dom Jana Pawła II w Piastowie posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W trakcie programu pacjenci przechodzą przez szczegółowe badanie fizjoterapeutyczne i na podstawie badania rozpisywany jest cykl zabiegów fizjoterapeutycznych. Zabiegi obejmują terapię indywidualną z pacjentem oraz jeśli nie ma przeciwskazań również zabiegi w formie fizykoterapii lub zaopatrzenia pacjenta we wkładki ortopedyczne.

UM Piastów

MS 08/2023, 26 października 2023