POWIAT PRUSZKOWSKI

Umowa na przebudowę LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie podpisana!

16 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski oraz Małgorzata Zielonka Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego, podpisali umowę z Generalnym Wykonawcą firmą STRABAG Sp. z o.o., przy udziale Inwestora Zastępczego firmy Project Management Sp. z o.o., na inwestycję pn. „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie” polegającej na rozbudowie i przebudowie liceum wraz z zagospodarowaniem terenu.


– Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek szkoły. Pozwoli to dyrekcji LO im. T. Kościuszki na wzbogacenie oferty edukacyjnej, polepszy warunki nauki dla młodzieży i ułatwi codzienną pracę kadrze pedagogicznej. Obecnie w liceum uczy się ponad 460 uczniów, po rozbudowie szkoła pomieści blisko 800 uczniów – mówi Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski.

Budowa i rozbudowa liceum będzie prowadzona etapowo z uwagi na zachowanie ciągłości realizacji programów nauczania:

  • Etap I – rozbiórka części istniejących budynków oraz budowa części nowego obiektu;
  • Etap II – budowa II części budynku i modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w zakresie poprawy warunków akustycznych;
  • Etap III –  zagospodarowanie terenu w zakresie budowy boisk zewnętrznych.

Termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2024 r.

Koszt inwestycji: 68 269 997,59 zł.

Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł, a także w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 950 000,00 zł.


MENS pracownia projektowa – wizualizacje LO im. Tadeusza Kościuszki

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

MS 8/2022, 26 maja 2022