POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Teleporady już działają!

Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ewelina Degowska zachęca do korzystania z telefonu Teleporad w celu przeciwdziałania przemocy domowej.

Telefon interwencyjny został uruchomiony w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Bezpieczne dzieci dziś – zadbają o bezpieczny świat jutro. Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

We wszystkich sprawach dotyczących przemocy domowej prosimy dzwonić pod numer: 888-988-749

Telefon będzie aktywny do 30 listopada 2023 r., w każdy czwartek, w godzinach 17:30–20:00.

Starostwo PWZ

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023