POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Ekologiczny Powiat

Dobiega do końca wieloletni program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ostatnie prace trwają jeszcze na zewnątrz budynku Geodezji. Wcześniej zmodernizowano główny budynek Starostwa, budynki Zespołów Szkół w Błoniu i Ożarowie Mazowieckim, a także halę sportową przy ZS nr 1 w Błoniu i internat dziewcząt w SOSW w Lesznie.

Okiem Starosty Warszawskiego Zachodniego

– W tym roku, w kwietniu, minie 19 lat od czasu nabycia przez powiat budynku, w którym mieści się Starostwo PWZ w Ożarowie Mazowieckim – mówi Starosta Jan Żychliński. – Przez te lata, cały czas coś budowaliśmy, zarówno wewnątrz budynku, jak i na terenach wokół tego obiektu, łącznie z parkingiem, boiskiem szkolnym dla ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim i terenami zielonymi. Siedziba Powiatu spełnia dziś najnowsze wymogi proekologiczne, a także dotyczące przepisów przeciw pożarowych. Zainstalowana winda umożliwia osobom niepełnosprawnym dotarcie do wszystkich pomieszczeń obiektu. Zmianę elewacji budynków wykorzystaliśmy także do celów promocyjnych. Dziś budynek Starostwa zdobią obrazy przedstawiające elementy przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego, który jest największym walorem naszego powiatu. Elementy graficzne uzyskał także budynek Geodezji, figury geometryczne na elewacji oddają charakter tego obiektu. Wszystkie obrazy na ścianach budynków wykonał mieszkaniec naszego powiatu Dymitr Miłowanow – artysta wykształcony na Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku. Symboliczną wisienką na torcie jest dziś rzeźba Żurawia Powiatu Warszawskiego Zachodniego autorstwa Lili Fijałkowskiej (również mieszkanki naszego powiatu). Żuraw „wylądował” w ostatnich dniach przed głównym wejściem do Starostwa. Już tylko na marginesie dodam, że podczas ostatniej sesji Rady Powiatu WZ, radni uchwalili ustanowienie nagrody dla firm lub osób, które najbardziej zasłużyły się na rzecz ochrony naszego środowiska naturalnego. Symbolicznym wyrazem tej nagrody będzie właśnie statuetka żurawia – powiedział Starosta Warszawski Zachodni.

Budynek Służby Geodezyjnej PWZ

Termomodernizacja to wiele działań

W ramach termomodernizacji obiektów wykonano m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznych, montaż gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Wymieniono także oświetlenie obiektów na energooszczędne i zmodernizowano węzły sanitarne. W głównym budynku Starostwa zlikwidowano bariery architektoniczne i zainstalowano windę kapsułową. Elewację budynków Starostwa i Służby Geodezyjnej wykonano w technologii elewacji wentylowanej. Wiele podjętych działań w ramach nowych technologii daje dziś oszczędność energii.

– Realizacja projektu termomodernizacji budynków powiatowych trwała 6 lat – mówi Ewelina Degowska – Naczelnik Wydziału Inwestycji PWZ. – Wartość wszystkich wykonanych prac w tym okresie wynosi ponad 15 mln zł (środki z UE blisko 4 mln zł). Oprócz środków własnych powiatu, w ramach inwestycji skorzystaliśmy także z funduszy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a także ze środków finansowych Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej z PFRON oraz inwestycji strategicznych w ramach programu Polski Ład.

– Warto wspomnieć, że ten projekt realizowany był w trudnych warunkach covidu, kiedy mieliśmy do czynienia z realiami koniecznej izolacji, ale jednocześnie wprowadzenie w tym czasie przez nas usług on-line, okazało się dużym ułatwieniem dla mieszkańców powiatu. Kolejnymi zawirowaniami w realizacji tego zadania był wybuch wojny w Ukrainie, który spowodował odpływ pracowników zatrudnionych na budowach i wzrost cen materiałów budowlanych. Główny wykonawca musiał szukać innych podwykonawców, pojawili się pracownicy z Indii, Pakistanu i innych egzotycznych zakątków świata. Dzięki elastyczności podejmowanych działań, w stale zmieniających się warunkach, udało nam się projekt doprowadzić do końca – powiedziała Naczelnik Ewelina Degowska.

Dalej działamy pro-ekologicznie

Powiat Warszawski Zachodni realizuje kolejne projekty proekologiczne. Przy budynkach użyteczności publicznej staną wiaty fotowoltaiczne wraz ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto zakupionych zostało 13 nowych samochodów elektrycznych, które trafią m.in. do: Domów Pomocy Społecznej w Bramkach i Sadowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Błoniu, Poradni Psychologiczno-Terapeutycznej w Błoniu oraz do Starostwa. Założeniem programu jest samowystarczalność energetyczna pojazdów powiatowych. Wartość realizacji tego programu wynosi ok 4,7 mln zł, a środki na ten cel pochodziły głównie z programu Polski Ład.

Kolejnym działaniem proekologicznym Powiatu będzie inwestycja dotycząca instalacji gruntowych pomp ciepła z magazynami energii w DPS w Sadowej, koszt realizacji tego zadania wyniesie ok. 2 mln zł. Dbałość o środowisko jest kolejną cechą charakteryzującą nasz powiat. Nowe technologie połączone z dobrym planowaniem już dziś przynoszą wymierne efekty ekonomiczne i chronią przyrodę wokół nas.

MS 4/2024, 25 kwietnia 2024

Na zdjęciu: Żuraw PWZ wylądował przed Starostwem w Ożarowie Mazowieckim