MICHAŁOWICE

Raport z placu budowy

W Gminie Michałowice trwają intensywne roboty budowlane. Praca wre zarówno na ulicach – przy kompleksowych przebudowach, pod ulicami – przy kanalizacji, jak i w różnych budynkach użyteczności publicznej.

Przedszkole w Regułach

Do najbardziej charakterystycznych budynków należy nowe przedszkole w Regułach przy ul. Kuchy, znajdujące się w niewielkiej odległości od urzędu gminy. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. Obecnie w budynku zostały już zainstalowane okna, wykonane instalacje i tynki wewnętrzne. Rozpoczęto też wykańczanie wnętrza (płytki na ścianach, podłogi, sufity) oraz montaż drewnianej elewacji zewnętrznej. Niedawno na dach wysypano 50 ton żwiru, aby chronił on membranę dachową i jednocześnie stanowił podbudowę pod trawnik, który zazieleni szczyty budynków.

Termomodernizacja szkoły w Michałowicach

Od lutego 2021 r. trwa termomodernizacja szkoły w Michałowicach. W ramach inwestycji jako źródło ogrzewania została zainstalowana nowoczesna powietrzna pompa ciepła zasilana gazem ziemnym. To bardzo nowoczesne rozwiązanie. Na dachu budynku znajdują się ogromne wymienniki służące do pobierania z otoczenia ciepła, które później wtłaczane jest do wnętrza szkoły. Takie rozwiązanie pozwala kilkakrotnie zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem budynku. Urządzenia uruchomiono już w zeszłym roku, więc sprawność działania przetestowano w czasie zimowego sezonu grzewczego. Obecnie w 70% zostało wykonane docieplanie ścian budynków wraz z nowymi tynkami i trwają drobne prace remontowe wokół obiektu. Na dachu rozpoczęła się instalacja paneli fotowoltaicznych, które pozwolą zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania szkoły.

Budowa nowej świetlicy w Pęcicach

Mieszkańców Pęcic cieszy rozpoczęcie długo wyczekiwanej budowy nowej świetlicy. Wykonawcą jest firma Renal Bud Adam Cebula z Bieniewic. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego, wiekowego budynku, budowę nowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Obecnie wylana została płyta fundamentowa. Budynek będzie mieć powierzchnię 247,5 m2, a sala zajęć – prawie 102 m2. Obok niej zaprojektowano zaplecze kuchenne oraz magazynek. W obiekcie będą 3 toalety, pomieszczenia techniczne i ciąg komunikacyjny. Świetlica będzie oczywiście dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Przy świetlicy zaprojektowano drewniany taras, a nad nim, a także przed budynkiem – dwie zadaszone pergole.

Oprócz budowy świetlicy będzie również realizowany I etap zagospodarowania terenu. Obejmie on m.in. utworzenie placu zabaw z nawierzchnią wykonaną z bezpiecznych materiałów. Urządzenia zabawowe zostaną przeniesione z obecnej lokalizacji. Dodatkowo powstanie linarium i „fabryka piasku”. Ponadto cała działka zyska nowe ogrodzenie, a przy świetlicy będą ustawione stojaki na rowery. Zakończenie budowy zaplanowano na połowę lipca 2023 roku.

Inwestycje drogowe w gminie

Nie mniej istotne dla komfortu mieszkańców są inwestycje drogowe prowadzone na terenie gminy Michałowice. Z budżetu 2022 na takie inwestycje gmina przeznaczy kwotę ponad 15 mln zł. W ramach tej kwoty planowana jest rozbudowa w zakresie projektowym i wykonawczym ulic: Przytorowej w Regułach, Parkowej ciągnącej się przez Opacz Małą, Michałowice Wieś i Michałowice Osiedle, Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Kamień Polny, Niezapominajki w Nowej Wsi, Dzikiej w Pęcicach Małych. Na ul. Szkolnej w Michałowicach powstanie odcinek ścieżki rowerowej między ulicami Kolejową i Aleją Topolową, dzięki czemu mieszkańcy uzyskają możliwość bezpiecznej i wygodnej jazdy rowerem w kierunku Reguł i Puchał.

Na przeszło półkilometrowym odcinku przebudowywana jest również ul. Okrężna w Granicy i Komorowie na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Norwida.

Inwestycje realizowane są kompleksowo, np. przed rozpoczęciem budowy ścieżki rowerowej w Michałowicach ułożone zostały podziemne kanały teletechniczne pozwalające w przyszłości poprowadzić przewody sieciowe bez konieczności ciągnięcia kabli napowietrznych.

W Komorowie kończy się rozpoczęta w zeszłym roku budowa parkingu przy ulicy Ceglanej. Również w Komorowie, ale przy ul. Kolejowej, zostanie jeszcze wybudowany parking „Parkuj i Jedź”. W Pęcicach zakończyła się już budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej, oraz rozbudowa u. Rekracyjnej w Granicy. W Sokołowie od zeszłego roku trwa budowa ul. Wspólnoty Wiejskiej, dzięki której mieszkańcy otrzymają wygodny dojazd do Orlika i świetlicy wiejskiej.

Sieci wodociągowe, kanalizacje sanitarne i deszczowe oraz instalacje wodne

Mniej widoczne, ale nie mniej ważne dla komfortu mieszkańców są inwestycje w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.

W tym roku gmina Michałowice rozpocznie długo oczekiwaną przez mieszkańców budowę sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi. Z kolei w ul. Sieradzkiej w Komorowie i w ul. Długiej w Granicy wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna.

Sieć wodociągowa powstanie też w Granicy – w ul. Pruszkowskiej (od ul. Reja do ul. Długiej). Podjęte zostaną również działania zmierzające do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej do ul. Głównej w Granicy, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej do ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi oraz w ul. Dzikiej w Pęcicach Małych na odcinku od zalewu do ul. Leśnej.

W drugiej połowie roku wystartują budowy sieci wodociągowych w ul. Barbary w Granicy i ul. Sarniej w Pęcicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii i w ulicach: Paproci, Rumiankowej, Pod Borem w Komorowie-Wsi. Zakończenie tych inwestycji planowane jest na 2023 rok.

W gminnym budżecie środki finansowe przeznaczono również na zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach wraz z budową nowego ujęcia wody w celu zwiększenia produkcji wody pitnej dostarczanej do Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa i Suchego Lasu.

Zupełnie nowym typem inwestycji w gminie Michałowice będą poidełka wody pitnej dla ludzi i zwierząt – dwa w Michałowicach (proponowane lokalizacje to ul. Kolejowa/Topolowa przy ścieżce pieszo-rowerowej oraz w pobliżu szkoły i skate-parku) oraz jedno w miejscowości Granica.

Ważną inwestycją dla mieszkańców Pęcic Małych jest budowa kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia była skrupulatnie opracowywana przez około 1,5 roku. W założeniach woda deszczowa nie będzie zrzucana bezpośrednio do rzeki, ale również będzie poddawana retencji. Do tego celu wykorzystane zostaną m.in. naturalny zbiornik wodny zlokalizowany na działce u zbiegu ulic Dzikiej i Komorowskiej oraz kanały podziemne o odpowiednio dobranej średnicy. Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Komorowskiej (odc. Leśna – Jaśminowa), Jaśminowej, Dzikiej (odc. Jaśminowa – Komorowska), Skowronków (odc. Dzika – Kamień Polny), Przepiórki, Kuropatwy, Bażantów, Sikorki, Kamień Polny (odc. Skowronków – Parkowa).

Opracował Marcin Bójko

MS 7/2022, 12 maja 2022